Iestājpārbaudījumi

Pamatskolas iestājpārbaudījuma programma 2023./2024. m.g.

Matemātikā

 1. Visas darbības ar parastajām daļām, decimāldaļām, pozitīviem un negatīviem
  skaitļiem. Saistītais pieraksts.
 2. Procenti. Attiecības. Aprēķina vērtību daļai (procentiem) no skaitļa; skaitli, ja zināma
  tā daļas (procentu) vērtība; izsaka vienu skaitli kā otra skaitļa daļu (procentus)
  situācijās ar matemātisku, citu mācību jomu un reālu kontekstu.
 3. Mērvienības. Garuma mērīšanas vienību un tilpuma mērīšanas vienību pārveidošana.
 4. No teksta izprast būtisko informāciju un atspoguļo to stabiņu un sektoru
  diagrammās.
 5. Teksta uzdevumi.
 6. Ģeometriska tipa uzdevumi.
 7. Loģikas jeb atjautības uzdevumi.

Latviešu valodā

 1. Interpunkcijas prasmes- salikta teikuma daļu atdalīšana, vienlīdzīgi teikuma locekļi, tiešā runa, uzruna.
 2. Ortogrāfijas prasmes- dažādu vārdšķiru pareizrakstība.
 3. Rakstisks viedoklis ar pamatojumu (50-70 vārdi)