Jaunumi

Skolas aktualitātes un jaunumi.

Labbūtības diena

29. maijā 7.un 8. klases piedalījās skolas atbalsta komandas organizētajā Labbūtības dienā.
7.klašu skolēni aktualizēja drošības jautājumus pirms doties vasaras brīvlaikā, piedzīvoja klasi saliedējošas un jautras aktivitātes pilsētā un dabā, kurām idejas bija piemeklējusi skolas medmāsa Evija Leitāne.
Lai pievērstu uzmanību viedierīču problemātiskai lietošanai un samazinātu laiku, ko pusaudži pavada viedierīcēs, skolas psihologs Inta Kurpniece un sociālais pedagogs Ginta Diļevka vadīja nodarbību “(ne)laime viedierīcēs”. Lasīt vairāk →

9.a plūc Zvaigznes klases augļus

“Zvaignes” klases pasākums

Siguldas Valsts ģimnāzijas iniciatīva “Zvaigznes” klase jau iedzīvināta skolā otro gadu. Tā paredz klašu iesaisti mērķu izvirzīšanā, pasākumu organizēšanā un
piedalīšanos tajos. Svarīgas ir skolas vērtības un iekšējo kārtības noteikumu ievērošana, kā arī bonusu sistēma. Iepriekšējā mācību gadā 9.a Lasīt vairāk →

NMS rīkoto konkursu un olimpiāžu uzvarētāju apbalvošana

25. maijā LU Zinātņu mājā, Jelgavas ielā 3, Rīgā, notika A. Liepas NMS rīkoto konkursu un olimpiāžu
apbalvošanas pasākums.
Pasākuma ietvaros tika apbalvoti labāko rezultātu (1.-3. vietas un atzinības) ieguvēji konkursos “Profesora
Cipariņa klubs”, “Neklātienes nodarbības vidusskolēniem” un “Latvijas kauss”, kā arī Valsts Atklātās
matemātikas olimpiādes laureāti. Lasīt vairāk →

Par Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēnu dalību “Čē Čē Čempionātā”

 

Šogad “Čē Čē Čempionāts” norisinājās jau 18. reizi un tajā pieteicās gandrīz 900 klases jeb 20 tūkstoši skolēnu no visas Latvijas. “Čē Čē Čempionāts” Finālā, kas notika Bauskā speciāli radītā sacensību pilsētiņā no 16. līdz 18. maijam, iekļuva 480 klases jeb 12 000 skolēnu, kas gan sacentās par uzvaru, gan attīstīja caurviju prasmes kā, piemēram, kritiskā domāšana, lēmumu pieņemšana, sadarbība, pašiniciatīva, jaunrade, kas viņiem nākotnē var palīdzēt veiksmīgāk integrēties sabiedrībā un darba tirgū. Lasīt vairāk →