Ar jaunu elpu Siguldas Valsts ģimnāzijā atsāk darbu skolēnu pašpārvalde, kurā darbojas sociāli aktīvi jaunieši, kuri ir gatavi iesaistīt arī citus jauniešus, lai padarītu skolas ikdienu krāsaināku un patīkamāku visiem, organizējot sporta, kultūras un izglītojošus pasākumus. Katrs no dalībniekiem ir unikāls un velta savu laiku un spēku tam, lai ieviestu jaunas vēsmas skolas ikdienā un iedvesmotu citus izglītojamos kaut ko darīt skolas labā.

Mēs vēlamies izveidot izglītojamajiem ērtu un vieglu komunikāciju ar skolas vadību, pedagogiem un Siguldas novada pašvaldības institūcijām, lai varētu veiksmīgi pārstāvēt izglītojamo intereses un vēlmes.

Skolēnu pašpārvaldes reglaments pieejamas šeit.

Skolēnu pašpārvaldes sēžu protokoli šeit

E-pasts (aicinām sūtīt interesējošos jautājumus, idejas, sūdzības, priekšlikumus): parlaments@svg.lv
Facebook: Siguldas Valsts ģimnāzija

Instagram profils: SVG_parlaments

 

Vārds/uzvārdsIeņemamais amatsAmata pienākumi
Elizabete Arāja

 

Pašpārvaldes priekšsēdētāja
 • vada izglītojamo pašpārvaldes darbu
 • sagatavo un vada pašpārvaldes sēdes
 • pārstāv izglītojamo intereses SVĢ padomē
 • pārstāv izglītojamos pasākumos/apmaiņas braucienos
 • sadarbojas ar izglītības iestādes vadību un pedagogiem, klašu vecākajiem
 • piedalās ārpusskolas aktivitātēs un informē pašpārvaldi par aktualitātēm
Elza Šmitiņa

 

Kristians Millers 

Priekšēdētājas vietniece pamatskolā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājas vietnieks vidusskolā

 • piedalās pašpārvaldes darba plānošanā
 • sadarbojas ar ārlietu un iekšlietu departamentiem
 • izsaka priekšlikumus pašpārvaldes darba pilnveidošanai
 • sadarbojas ar izglītības iestādes vadību un pedagogiem, klašu vecākajiem
 • aizvieto pašpārvaldes priekšsēdētāju, veicot pienākumus, vadītāja prombūtnes laikā
Marija Balode

Komunikāciju departamenta vadītāja
Ingrīda Ignatova

Mediju departamenta vadītāja
Laima Ozoliņa

 

Pasākumu departamenta vadītāja