Lielo ģimnāzija

Kopš 04.03.2020. Siguldas Valsts ģimnāzijā darbojas  “Lielo ģimnāzija”

 Lai veicinātu personības izaugsmi, nodrošinātu zināšanu un pieredzes apmaiņu mainīgajā informācijas sabiedrības laikmetā, Siguldas Valsts ģimnāzijas paspārnē izveidota “Lielo ģimnāzija”. Tajā Siguldas novada iedzīvotājiem, tostarp pedagogiem un bērnu vecākiem, būs iespēja apmeklēt dažādas iedvesmas lekcijas, kompetenču kursus, kā arī dalīties ar savām zināšanām un pieredzi. 

Visi lekciju cikli ir pieejami bez maksas, iepriekš reģistrējoties.

 “Lielo ģimnāzijā” ar iedvesmas stāstiem, lekcijām, semināriem un dažādiem kursiem viesosies vairākas Latvijā pazīstamas personības un dažādu jomu pārstāvji.

Paldies par interesi, viedokļiem un dalību! Ja ir lektori, kurus ļoti vēlētos dzirdēt vai programmas, kuras vēlaties apgūt, rakstiet: lielo.gimnazija@svg.lv

Aicinām vecākus piedāvāt risinājumus, pieteikt savas inciatīvas  un iesaistīties skolas aktivitātēs šadās tematiskajās jomās:

 1. Karjeras izglītības aktivitātes
 2. Jauniešu atkarības mazinošas aktivitātes
 3. Lektori vai tēmas vecāku informēšanai/ izglītībai
 4. Citas aktuālās “vajadzības

Epasts saziņai: lielo.gimnazija@svg.lv

Aktuāli 2023. gadā

23.maijā L.Žubules personības izaugsmes nodarbība
10.maijā plkst. 18.00 nodarbību vada 

Sanita Aišpure – Klīniskais, veselības psihologs. Pārmaiņu iedvesmotāja, sistēmiskais darbs ar ģimenes jautājumiem. Efektivitātes treniņi

Aprīlī – Atkarību profilakses nodarbība
9.martā no plkst. 18.00 

Seminārs vecākiem un pedagogiem “Pusaudžiem aktuālās atkarību izraisošās vielas un to ietekme”

Semināru vada: Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Siguldas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektore Ilma Niedrīte.

Tēmas:

– elektronisko smēķēšanas ierīču dažādība;

– pazīmes, kas liecina ka pusaudzis iespējams lieto aizliegtas apreibinošas vielas;

– visu pušu iesaiste un atbildība

13. un 15.februārī

Praktiska meistarklase “Tava bērna nākotne”

Jaunietis, kas vēlas sev veiksmīgu nākotni un grib saprast, kādu skolu vai profesionālo virzienu izvēlēties. Jaunietis jautā vecākiem, ko darīt, lai būtu drošs, ka profesija patiks. Kā saprast, ka varēšu nopelnīt? Kā izvēlēties mācību programmu vai skolu? 

Nav skaidrs, kas ir bērna īstais talants?

Kā  izvēlēties patiešām īsto virzienu?

Nav skaidrs, kā  vislabāk atbalstīt nākotnes plānošanā?

Nodarbības vada karjeras konsultante / izaugsmes koučs Ilze Ušacka – Priekule.

17. un 24. janvārī plkst. 18.30 – 20.30

“Kā atklāt bērna talantu potenciālu?”

Vada:

Kristīne Zaksa – lektore, koučs un sistēmiskais konsultants. Jau 8 gadus vada programmu “Koučinga pieeja izglītības vadībā” un studiju kursu “Vadības psiholoģija” vairākās Latvijas augstskolās. 

Kadrija Beirote – sākumskolas pedagogs, Montessori pedagogs,  lektore, izglītības iestādes “Izaugsmes vieta darītājiem” radītāja un vadītāja.

2022.gadā paveiktais

26. oktobrī plkst. 18 00 Siguldas Valsts ģimnāzija notika 1.Siguldas novada skolēnu vecāku konference “Izaugsme kopā veidojot vienotu sistēmu , kur ikviens bērns spēj realizēt savu potenciālu un piedzīvo izaugsmi.”

Piedalās novada izglītības iestāžu vecāki, Vecāku padomes, vada Ansis Bogustovs

16.novembrī no plkst. 18.00

Seminārs vecākiem un pedagogiem “Pusaudžiem aktuālās atkarību izraisošās vielas un to ietekme”

Semināru vada: Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Siguldas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektore Ilma Niedrīte.

Tēmas:
– elektronisko smēķēšanas ierīču dažādība;
– pazīmes, kas liecina ka pusaudzis iespējams lieto aizliegtas apreibinošas vielas;
– visu pušu iesaiste un atbildība

30. novembrī no plkst. 16.00–18.00 “Pašvadīta produktivitāte”

Vada O.Grīslis ( Intelekta centrs)

30. novembrī no plkst. 18.30- 20 30 “ Kā palīdzēt bērnam mācīties?”

Vada O.Grīslis ( Intelekta centrs)

16.septembrī plkst. 18 00

Lekcija/diskusija “Integrāls skatījums uz cilvēka labsajūtu jeb Kā izmantot visu sevī ielikto potenciālu, lai nodzīvotu labāko savas dzīves versiju?”

Cilvēks dabiski tiecas pēc laimes un labsajūtas. Diemžēl, ne vienmēr savu kāroto mērķi izdodas sasniegt.
Vada: Indulis Paičs, teologs, mācītājs ar ilgstošu pastorālo pieredzi, lektors, kontemplācijas skolotājs (via integralis, Šveice), vairāku grāmatu autors. Beidzis RSU doktora studiju programmu “Psiholoģija”. Kopienas “Elizeja” līdzdibinātājs.

23.martā no plkst. 19 00 – 20 30 ( Zoom): Vebinārs “Pirmā emocionālā palīdzība krīzes apstākļos”

Šobrīd notiekošais pasaulē raisa daudz dažādas emocijas un nereti varam justies pilnībā izsisti no ikdienas gaitām, apjukuši informācijas jūrā un nobijušies par savu nākotni. Kā uztvert savas emocijas šādos apstākļos?
Vada: Kognitīvi biheiviorālās psihoterapijas speciāliste un supervizore Marija Ābeltiņa

9.martā plkst. 16. 00 “Psihoemocionālā veselība skolotājiem” tiešsaistē Zoom

⦁ Problēmsituāciju risināšanas algoritmi un apgūtās prasmes:
⦁ spēt analizēt un izprast problēmsituāciju;
⦁ modelēt vairākus nestandarta iespējamo situāciju risinājumus;
⦁ aprakstīt, kur domāšanas gaitā bija grūtības un kļūdas;
⦁ pieņemt lēmumu, kā vajadzētu domāt un rīkoties nākamreiz, lai sasniegtu labākus rezultātus;
Iegūtās zināšanas:
⦁ Satraukuma neirobioloģija
⦁ Spriedzes mazināšanas paņēmieni
⦁ Kognitīvi biheviorālā pieeja darbā ar sarežģītiem skolniekiem
⦁ Psihoemocionālā higiēna
⦁ Būtiskākās domāšanas kļūda
Vada: Oskars Grīslis  -psihologs, apguvis psiholoģiskās konsultēšanas metodes kognitīvi biheviorālās prakses ietvaros

2.martā plkst. 18 .30 , tiešsaistē (Zoom)

“Koncentrēšanās spēju trenēšana un uzlabošana bērniem”

⦁ izaicinājumi, likumsakarības un problēmas ar kurām mūsdienās saskaras vecāki;
⦁ mūsu uzmanības un koncentrēšanās spējām;
⦁ raksturīgākās pazīmes ar uzmanības noturības problēmām bērniem un jauniešiem;
⦁ kas ir un kā izpaužas ’’uzmanības deficīta sindroms’’ (UDS);
⦁ pieejamie risinājumi bērnu un jauniešu uzmanības spēju trenēšanai
Vada: Oskars Grīslis (psihologs, apguvis psiholoģiskās konsultēšanas metodes kognitīvi biheviorālās prakses ietvaros)

 

2.februārī Tiešsaistes seminārs “Kā runāt ar jaunieti par karjeru”
Efektīvas komunikācijas veidošanas pamati. Kā runāt, lai manī klausās un, kā klausīties, lai otrs vēlētos runāt. Sarunas veidošana. Klausīšanās tehnikas. Saskarsmes prasmes. Verbālā un neverbālā komunikācija.
Lektors: Andris Arhomkins, pedagogs, pasniedzējs, starptautiskās karjeras attīstības programmas “Start Strong” autors un vadītājs, VIAA “Karjeras atbalsta balvas” ieguvējs.

2021.gadā paveiktais 

Kā orientēties pārmaiņās un nepārtrauktās pārmaiņās?

21.septembrī un  5. oktobrī no plkst. 18. 30 līdz plkst.  20. 00 tiešsaistē ZOOM platformā.

Tēmas:

  • Neirozinātne par to, kas ar mums notiek šajās situācijās.
  • Iespējas vai trauksme, ko darīt? 
  • Pārmaiņu posmi. 
  • Jūtas, reakcijas, darbība vai mērķi. Kā to veiksmīgi piedzīvot?
  • Kā vadīt un sadzīvot ar pārmaiņām?
 • Pieredzes stāsti par bērnu un tīņu uzvedību, reakciju pārmaiņās. Meklējot savu resursu kā izturēt, ieelpot un iet tālāk, lai viegli. 

Reģistrācijas šeit: https://forms.gle/aVnwhYPXf6xNfutL8

Sniedze Sainsa

 • Maģistra grāds matemātikā un biznesa psiholoģijā.
 • Vairāk gā 20 gadu pieredze starptautiskā finanšu institūcijā, kur pārvaldīta gan risku vadība, gan pārdošana un klientu apkalpošanas vadība Latvijā.
 • Piedzīvotas un vadītas būtiskas pārmaiņas organizācijā no aktīvās pārdošanas līdz pat biznesa slēgšanai. 
 • Supervizore ar 6 gadu pieredzes stāžu, organizāciju konsultante. Organizāciju sistēmiskā konsultante,  ģimenes sistēmisko sakārtojumu konsultante.
 • Un vienkārši trīs tīņu mamma, kas piedzīvojusi daudz un dažādas pārmaiņas ģimenes dzīvē un saskārusies ar to kā ir būt vecākam krīzē un pārmaiņās, un kā tajā būt ar bērniem.
Pieaugušo mācību programma “Gidu mācības Siguldā”, kura tiek īstenota sadarbībā ar Siguldas novada Tūrisma informācijas centru.

Mācības norisināsies darba dienu vakaros trīs mēnešu garumā, sākot ar 2021. gada oktobri. 

Precīzāks mācību tēmu plāns apskatāms šeit  https://ej.uz/gidumacibas

Lai pieteiktos dalībai mācībās, ir jāaizpilda pieteikuma anketa līdz 23. septembra plkst.23.59 https://forms.gle/CU4WDp593x5Tqe7g9

Papildu informācijai aicinām sazināties, rakstot uz info@sigulda.lv.

Seminārs pirmsskolas vecākiem “Vecāku iesaistes iespējas, izprotot kompetenču izglītības pieeju pirmsskolas posmā” 14. septembris no plkst. 18.30 līdz 20.00

Tēmas:

 • Kompetenču izglītības būtība pirmsskolas posmā.
 • Vide, kura rosina bērnu darīt un iesaistīties.
 • Kas ir pašvadīta mācīšanās?
 • Kā palīdzēt bērnam izzināt sevi, savas spējas un talantus?
 • Uzticēšanās kā priekšnosacījums sekmīgai sadarbībai starp iestādi un vecākiem.

Vada Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” vadītāja Dina Jaunzeme, kura arī ir lektore “Radošuma pilī”, un aizvadītajā mācību gadā kā Liepājas pilsētas pirmsskolas jomas koordinatore

        Informatīvs seminārs vecākiem un pedagogiem “Pusaudžiem aktuālās atkarību izraisošās vielas un to ietekme” 

Laiks: 8. septembris18.30–19.30

Semināru vada: Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Siguldas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektore Ilma Niedrīte.

Tēmas:

– pazīmes, kas liecina ka pusaudzis iespējams lieto aizliegtas apreibinošas vielas;

– atkarības izraisošo vielu daudzveidība un ietekme;

– visu pušu iesaiste un atbildība

 

Tiešsaistes seminārs “Kā runāt ar jaunieti par karjeru”.
Mērķauditorija: vecāki, pedagogi, klašu audzinātāji, PKK, jaunatnes darbinieki u.c.
Nodarbības ilgums:  2 stundas (120 min.)
Nodarbības formāts: tiešsaistē (ZOOM platformā).
Lektors: Andris Arhomkins, pedagogs, pasniedzējs, starptautiskās karjeras attīstības programmas “Start Strong” autors un vadītājs, VIAA “Karjeras atbalsta balvas” ieguvējs.  Vairāk informācijas par lektoru
Reģistrācija ir beigusies, sasniegts grupas maksimālais lielums. Reģistrētajiem dalībniekiem ir nosūtīta Zoom saite uz reģistrācijā norādīto epastu. 
Nodarbības tēmas: 
Efektīvas komunikācijas veidošanas pamati. Kā runāt, lai manī klausās un, kā klausīties, lai otrs vēlētos runāt. Sarunas veidošana. Klausīšanās tehnikas. Saskarsmes prasmes. Verbālā un neverbālā komunikācija.
 – Komunikācijas veidošana ar bērniem un jauniešiem. “Digitālās paaudzes” raksturīgākās iezīmes, uztveres īpatnības, komunikācijas modeļi, pasaules redzējums. Atbalsts, iejūtība, blakus būšana jeb, ko patiesībā no mums sagaida bērni un jaunieši. Praktiski piemēri.
 – Karjeras atbalsta saruna. Karjeras atbalsta sarunu modeļi, piemēri un pielietošana praksē. Iedvesmas un atbalsta sniegšana jaunietim, kurš atrodas karjeras vai studiju izvēles krustcelēs. Jauniešu pašmotivācijas prasmju pilnveide. Kā runāt ar jaunieti par karjeru “informācijas pārpilnības laikmetā”.
 – Jautājumu uzdošanas tehnikas. Praktiski piemēri. Jautājumi un atbildes.
Papildus: praktizēsim dažādus sarunu modeļus ar jaunieti, klausīšanās tehnikas, kā arī attiecību veidošanas instrumentus. Aplūkosim tipiskākās kļūdas, kuru dēļ komunikācija ar jaunieti nereti nonāk strupceļā. Uzzināsim arī, kā tikt galā ar jauniešu stundām ilgo atrašanos telefona un datora varā un, kā iedrošināt viņus karjeras ceļa sākumposmā.
Pedagogiem par dalību tiešsaistes nodarbībā būs apliecība par semināra noklausīšanos. 
Jautājumu un atbilžu sesija semināra laikā, piekļuve nodarbības ierakstam, prezentācijām u.c. darba materiāliem.

2021. gadā paveikais

15. aprīlī plkst. 18.30 – 20.00 7., 8. ,9. klašu vecāki “Pusaudžu motivācijas attīstīšanas un komunikācijas iespējas” vecāku tikšanas ar Nilu Saksu Konstantinovu, viņš ir ieguvis maģistra grādu teoloģijā un psiholoģijā, specializējies pusaudžu psihoterapijā. Strādā Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centrā, pasniedz Latvijas Universitātē.
26.marts plkst. 15. 00  Kāds ir nākotnes IT cilvēks?

Eiropas Digitālās nedēļas Latvijā izskaņā Siguldas Valsts ģimnāzija sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību organizēja profesionāļu diskusiju “Kāds ir nākotnes IT cilvēks?” Diskusijas laikā profesionāļi pauda savu izaugsmes un profesijas izvēles ceļu. Atklāja IT jomā strādājoša darbinieka ikdienu, skaidroja, kādas prasmes nepieciešamas, lai strādātu šajā jomā. Izteica viedokli par nākotnes pieprasījumu pēc šāda veida speciālistiem, mākslīgo intelektu.

Diskusijā piedalījās:  Edgars Šults, SIA “Encontrol Baltic” – Rīgas filiāles vadītājs, Armands Būmanis ,SIA “Accenture Latvia” vecākais programmētājs/sistēmu arhitekts, Valdis Janovs, TietoEvry maksājumu un karšu risinājumu biznesa vadītājs, Jānis Vītums ,SIA “eazyBI”programmatūras izstrādātājs, Armands Bērziņš, SIA “Tet” IT speciālists ,”Tet” mobilo lietotņu izstrādātājs, Rūdolfs  Kalvāns, Siguldas Valsts ģimnāzija, direktors. 

  15. martā   no plkst. 18. 15 līdz 20.00

Lekcija ciklā “Psihosomatiskā veselība krīzes apstākļos” Vada: Artūrs Miksons, ārsts-psihoterapeits

Nodarbībā runāsim:

-par tipiskākajām emocionālajām reakcijām krīzes situācijās, kā tās izpaužas garastāvokļa maiņā, uzvedības izmaiņās, kā arī dažādos ķermeniskos simptomos; 

-kā savlaicīgi tās novērst un ko darīt, ja tās ir ieilgušas.

ESF projekta “Esi vesels Siguldas novadā!” (Nr.9.2.4.2/16/I/018) ietvaros

Foto autore Dace Dansone – Deņisova

10. marts, no plkst. 18.00- 20 00 , tiešsaistē Zoom platformā

psihoterapeita Viestura Rudzīša lekcija: “Mūsu emocionālā veselība. Saruna par sevišķību un vīrišķību”

 • Indivīds, sieviete un vīrietis, viņa emocionālā veselība.
 • Covid-19 laikā daudzi bija spiesti ilgstoši uzturēties mājās un 24/7 būt vecāka, vīra/sievas lomā un nebija iespēja izrauties, aizejot uz darbu. Un, iespējams, ka tas ko par sevi atklājām izrādījās, ka nav nemaz tiks glaimojoši vai skaisti. Kā ir dzīvē?
 • Kurš uzliek/nosaka/rada “pareizos” standartus? Kāpēc mums viņi ir tik svarīgi?
 • Meklējot sevī resursus, cik ļoti mums vajag otru personu?
11.februāris, plkst. 15. 00 tiešsaistes seminārs Siguldas novada izglītības iestāžu pedagogiem Ko darīt ar skolotāja izdegšanu?

 Vada: Latvijas Universitātes profesore Dr. psych. Baiba Martinsone.

1. ,10. un 17.februārī, plkst.18.30 – 20.00 – attālināti tiešsaistē Zoom platformā 3 vebināru cikls Siguldas novada izglītības iestāžu skolēnu vecākiem. “Kā palīdzēt bērnam kļūt pašorganizētam?”

Šo vebināru laikā mēs praktizēsim metodes, kas palīdzēs bērnam:
-kļūt motivētākam kaut ko darīt,
-labāk fokusēties uz to, kas viņam ir svarīgi,
-saprast viņa prioritātes,
-kļūt radošākam, un bērns spēs ieraudzīt dažādus risinājumus dažādām dzīves situācijām,
-domāt plašāk un izprast organizēšanas pamatprincipus.

2020.gadā paveiktais 

  Decembris sadarbībā ar fondu Plecs VECĀKU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA  (VIP),kuras mērķis ir nodrošināt ikkatram vecākam iespēju apgūt praktiski pielietojamas prasmes un jaunākajos zinātniskajos pētījumos balstītas zināšanas, kas nepieciešamas, lai sekmīgi audzinātu savus bērnus un iemācītos veidot uzticības pilnas attiecības caur drošo piesaisti, tā rezultātā palīdzot bērnam kļūt par pilnvērtīgu, emocionāli veselu indivīdu un atbildīgu sabiedrības locekli. Nodarbības notika  tiešsaistē, Zoom platformā treneres Ingas Oliņas vadībā.

 Programmas 3 tikšanās reižu tēmas:

“Piesaistes veidi un veselīgu attiecību veidošanas prasmes”

“Stiprināšanas stratēģijas”

“Uzvedības koriģēšanas stratēģijas” 

12.oktobris Līgas Bērziņas lekcija – darbnīca “Mūsdienu bērni motivācijas labirintos”

Seminārā būs iespēja pārrunāt dažādus ar bērnu audzināšanu saistītus jautājumus, ar ko saskaras ikviens vecāks. Kā motivēt bērnu laikos, kad ir tik viegli pakļauties apkārtējiem impulsiem un kairinājumiem, un kad izvēļu ir tik daudz? kādas vispār ir motivēšanas iespējas, un kā piemeklēt piemērotāko savam bērnam? Kā motivēt bērnu organizēt savu laiku un savus darbiņus jau no mazotnes?

  30.septembris  sertificēts treneris, koučs, konsultants Mārtiņš Martinsons ar nodarbību “Efektīvu cilvēku 7 paradumi”

Lieto pārbaudītus principus, ko piedāvā Efektīvu cilvēku 7 paradumi ®, apzinies tās savas dzīves un darba jomas, kurās šo paradumu lietošana uzlabos efektivitāti un sniegs gandarījumu par izmaiņām.
Šis pasaulē atzītais personīgās attīstības risinājums apvieno uz nemainīgām rakstura vērtībām balstītos efektivitātes principus ar modernajām tehnoloģijām.

  “Lielo ģimnāzijā” ar iedvesmas stāstu viesojās  Latvijā pazīstamas personība, radio un TV cilvēks Valdis Melderis ar semināra nodarbību “Ceļojumi un atziņas par mūžizglītību”. 
Aktuālu tēmu “Izglītības iestāde  kā dzīves sistēma, saistoša  mums kā vecākam, kā pedagogam”, meklējot atbildes uz jautājumiem: Kā veidot efektīvu sadarbību? Kādi principi ir jāņem vērā? Kā iesaistīt visas izglītības iestādes puses – bērns, vecāks un pedagogs , efektīvai savstarpējai sadarbībai risināja lektores: sistēmkonsultante , izaugsmes trenere, koučinga, apmācību un konsultāciju uzņēmuma „Humulus” valdes  locekle Iveta Apine kopā ar biedrības “Radošuma pils” valdes locekli, kouču, “Lumina Learning” praktiķi un lektori Kristīni Zaksu.

Ideja

“Lielo ģimnāzijas” idejas autors – Siguldas Valsts ģimnāzijas direktors Rūdolfs Kalvāns apliecina: “Mūžizglītība ir viens no vislielākajiem izglītības izaicinājumiem ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā. Turklāt nosaukums “Lielo ģimnāzija” ļoti labi raksturo mūsu idejas dažādību. Pirmkārt, šajā nosaukumā mēs varam ietilpināt visu, ko uzskatām par svarīgu dzīves un mācību gaitā! Proti, šī ir ģimnāzija lieliem darbiem, lielām idejām un lielām pieredzēm. Otrkārt, cilvēkam ir svarīgi mācīties visu mūžu, neatkarīgi no tā, cik Tev gadu, tāpēc Siguldas Valsts ģimnāzija kļūst par zinību gūšanas mājvietu arī lielajiem. Mēs, pieaugušie, dzīvojam, strādājam un arī mācāmies kopā.”

Viena no “Lielo ģimnāzijas” pamata idejām ir dalīšanās pieredzē un zināšanās ar saviem novada iedzīvotājiem, proti, siguldietis siguldietim, tāpēc ar pieredzes stāstiem aicināsim dalīties arī novadniekus – vecākus, uzņēmējus un visus citus, kuru devums varētu būt noderīgs pilsētas attīstībā.

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai.

Kontaktinformācija 

lielo.gimnazija@svg.lv

Inese Zlaugotne

mūžizglītības inciatīvas “Lielo ģimnāzija”

koordinatore

26328684

Kontaktinformācija 

Inese Zlaugotne
mūžizglītības inciatīvas “Lielo ģimnāzija”
koordinatore
26328684