Lielo ģimnāzija

Kopš 04.03.2020. Siguldas Valsts ģimnāzijā darbojas  “Lielo ģimnāzija”

 Lai veicinātu personības izaugsmi, nodrošinātu zināšanu un pieredzes apmaiņu mainīgajā informācijas sabiedrības laikmetā, Siguldas Valsts ģimnāzijas paspārnē izveidota “Lielo ģimnāzija”. Tajā Siguldas novada iedzīvotājiem, tostarp pedagogiem un bērnu vecākiem, būs iespēja apmeklēt dažādas iedvesmas lekcijas, kompetenču kursus, kā arī dalīties ar savām zināšanām un pieredzi. 

Visi lekciju cikli ir pieejami bez maksas, iepriekš reģistrējoties.

 “Lielo ģimnāzijā” ar iedvesmas stāstiem, lekcijām, semināriem un dažādiem kursiem viesosies vairākas Latvijā pazīstamas personības un dažādu jomu pārstāvji.

Paldies par interesi, viedokļiem un dalību! Ja ir lektori, kurus ļoti vēlētos dzirdēt vai programmas, kuras vēlaties apgūt, rakstiet: lielo.gimnazija@svg.lv

Aicinām vecākus piedāvāt risinājumus, pieteikt savas inciatīvas  un iesaistīties skolas aktivitātēs šadās tematiskajās jomās:

 1. Karjeras izglītības aktivitātes
 2. Jauniešu atkarības mazinošas aktivitātes
 3. Lektori vai tēmas vecāku informēšanai/ izglītībai
 4. Citas aktuālās “vajadzības

Epasts saziņai: lielo.gimnazija@svg.lv

2024. gadā aktuāli

Septembris
Zanda RubenePaaudžu attiecības ģimenē un sabiedrībā” Kurss vecākiem, skolotājiem, darba devējiem – ikvienam, kurš savā ikdienā strādā ar dažādu paaudžu pārstāvjiem un vēlas komunicēt precīzāk un ar izpratni.
Maijs
Māris Resnis “Komandu veidošanas un attīstības treniņš”
Pārstāv Lūzumpunkts organizāciju Adventure Therapy Latvia.
15. maijā no 19:00 – 20:30“Līderis manī” iestāžu vecāku vakars Starptautiskajā ģimenes dienā (tiešsaistē)
Vada Aija Melle, Elīna Seleviča
( būs reģistrācijas veidne)
25. martā plkst. 18.00
nodarbība “Kā atbalstīt jaunieti karjeras izvēlē?
Nodarbību vada: karjeras koučs/ konsultants Ilze Ušacka – Priekule
12. martā plkst. 9.00 Mārtiņš Martinsons, FranklinCovey dibinātājs Latvijā, sertificēts treneris, koučs, konsultants. “Proaktīvas komunikācijas praktizēšana
Efektīvas organizācijas dzinējspēks ir katra darbinieka individuālās spējas.
Konfliktējošas prioritātes, neskaidri mērķi, vāja komunikācija un uzticības trūkums ir pamats fokusa zaudēšanai un darbinieku izdegšanai.
24. janvārī plkst. 15.00
Ingas Spriņģes nodarbība “Kā atpazīt uzticamu informāciju
3. janvārī plkst. 13.00
Mārtiņš Martinsons, FranklinCovey dibinātājs Latvijā, sertificēts treneris, koučs, konsultants “Sociāli emocionālās mācīšanās principu iedzīvošana izglītības procesā.
Lieto pārbaudītus principus, apzinies tās savas dzīves jomas, kurās šo paradumulietošana uzlabos efektivitāti un sniegs gandarījumu par izmaiņām.
Šis pasaulē atzītais personīgās attīstības risinājums apvieno uz nemainīgām rakstura vērtībām balstītos efektivitātes principus ar modernajām tehnoloģijām.

2023. gadā paveiktais

13. decembrī no plkst. 19.00 tiešsaistē, Zoom
Lai bērnam jau pirmsskolas vecumā veidotos pozitīvi ieradumi, ir svarīgi attīstīt caurviju prasmes!
Tēmas: Kas ir caurviju prasmes? Kādas aktivitātes kopā ar bērnu darīt, lai rezultātā veidotos pozitīvi ieradumi? Vai un kā pozitīvi ieradumi ietekmē bērna izaugsmi?
Nodarbību vada: Dina Jaunzeme, Liepājas PII “Saulīte” vadītāja, nodibinājuma “Iespējamā misija” pirmsskolas programmas vadītāja, biedrības “Radošuma pils” lektore
6. decembrī plkst. 18.15
interaktīva kritiskās domāšanas lekcija “Kā atpazīt uzticamu informāciju?
– “Sarkanie karogi” informācijas analīzē.
– Rīki informācijas pārbaudei.
– Kā ar Jums manipulē sociālie mediji?
– Kas tad īsti ir profesionālie mediji?
Jautājumi un atbildes, diskusija.
Nodarbību vada: neatkarīgā pētnieciskās žurnālistikas centra Re:Baltica līdzdibinātāja, aktīva
propagandas, korupcijas, sociālās nevienlīdzības pētniece, pētnieciskā žurnāliste Inga Spriņģe
Re:Baltica dokumentālās filmas “Meklējam šoferi” viena no autoriem.
29. novembrī
Nodarbība izglītības iestāžu vadības komandām “Datos balstītu lēmumu pieņemšana
Nodarbību vada: Dace Namsone
15. novembrī plkst. 18.00
Nodarbība vecākiem ,,Personības pilnveides un rakstura ieradumu rīki un stratēģijas
Nodarbību vada: Inese Paidere, pārmaiņu procesa ,, Līderis manī ” sertificēta trenere, VITAE
lektore, Salaspils 1 vidusskolas direktore
30. oktobrī plkst. 18.15
Nodarbība vecākiem “Pasargāt pusaudzi no atkarību izraisošām vielām un procesiem. VAI un KĀ tas iespējams?
Šī ir iespēja vecākiem:
– izprast atkarības veidošanās cēloņus
– noskaidrot, ko vecāks var darīt pirms atkarība ir izveidojusies
– kā runāt ar bērniem ģimenē par atkarībām
– kā atpazīt atkarību bērnam
– ko vecāks var darīt situācijās, ja saskaras ar šo problēmu.
Nodarbību vada: Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas psiholoģe Elīna Brila
29. septembrī  plkst. 18.00 – 20.00
Nodarbība: Kā atpazīt un novērst izdegšanu?
Profesionālā izdegšana ir bīstama gan pašiem cilvēkiem, gan organizācijām. Tā nozīmē lielus
finansiālus zaudējumus darba devējam un veselības sarukšanu darbiniekam.
Mēs darbā pavadām pusi no savas nomoda dzīves, tādēļ ir svarīgi ieguldīt tās kvalitātē!
Apmācību nodarbības laikā visās apskatāmās tēmās uzsvars tiks likts uz to praktiskajiem
aspektiem un teorētiskās atziņas tiks ilustrētas ar konkrētiem piemēriem. Nodarbību laikā
paredzēti praktiskie vingrinājumi.
Nodarbību vada: Marija Ābeltiņa
2022.gadā ieguvusi doktora grādu psiholoģijā (PhD), pētot profesionālas izdegšanas fenomenu.
Papildu akadēmiskai izglītībai no 2013.gada ir sertificēta KBT speciāliste un no 2019.gada arī
supervīzore. 2020.gadā kļuva par vienu no pirmajām Shēmu terapijas speciālistēm Latvijā.
Grāmatas «Profesionālā izdegšana. Pamanīt un novērst izdegšanu, atgūt darba efektivitāti un
dzīvesprieku» autore 10 gadus strādājusi Krīžu un konsultāciju centrā Skalbes ar cilvēkiem un organizācijām krīzes
apstākļos.
9. jūnijā Izglītības iestāžu vadības komandu nodarbības “Pārmaiņu process iestādē
Nodarbības vada: Rolands Ozols
10. maijā plkst. 18.00 nodarbību vada Sanita Aišpure – Klīniskais, veselības psihologs. Pārmaiņu iedvesmotāja, sistēmiskais darbs ar
ģimenes jautājumiem. Efektivitātes treniņi. Nodarbība “Kā dzīvot vieglāk – jeb darīt mazāk, bet iegūt vairāk? Vai tas ir iespējams?
Psiholoģisko darbnīcu, kur piedāvājumā būs no praktiskās psiholoģijas, efektivitātes koučinga, sistēmiskās pieejas, vecmātības medicīnas pieredzes un pārliecības par to, ka Jūs pat nenojaušat, cik liels “šaujampulveris” jeb potenciāls mīt katrā no jums! Atļaujiet sev to piedzīvot!
– Kā dzīvot vieglāk, bet arī efektīvi?
– Kā veidot jaunus paradumus?
– Kā aizslēgt viesnīcu “Mamma 24/7” jeb kā veidojās pareizais līdzsvars ģimenē?
– Kā rīkotos SIEVIETE ?
– Kā gūt apmierinātību partnerattiecībās?
Nodarbību vada: Sanita Aišpure – Klīniskais, veselības psihologs. Pārmaiņu iedvesmotāja,
sistēmiskais darbs ar ģimenes jautājumiem. Efektivitātes treniņi
23. maijā L.Žubules personības izaugsmes nodarbība “Mērķu izvirzīšana un sasniegšana” Praktiski risinājumi.
9. martā no plkst. 18.00
Seminārs vecākiem un pedagogiem “Pusaudžiem aktuālās atkarību izraisošās vielas un to ietekme
Semināru vada: Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Siguldas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektore Ilma Niedrīte.
Tēmas:
– elektronisko smēķēšanas ierīču dažādība;
– pazīmes, kas liecina ka pusaudzis iespējams lieto aizliegtas apreibinošas vielas;
– visu pušu iesaiste un atbildība
13. un 15. februārī
Praktiska meistarklase “Tava bērna nākotne”
Jaunietis, kas vēlas sev veiksmīgu nākotni un grib saprast, kādu skolu vai profesionālo virzienu izvēlēties. Jaunietis jautā vecākiem, ko darīt, lai būtu drošs, ka profesija patiks. Kā saprast, ka varēšu nopelnīt? Kā izvēlēties mācību programmu vai skolu? 
Nav skaidrs, kas ir bērna īstais talants?
Kā  izvēlēties patiešām īsto virzienu?
Nav skaidrs, kā  vislabāk atbalstīt nākotnes plānošanā?
Nodarbības vada karjeras konsultante / izaugsmes koučs Ilze Ušacka – Priekule.
17. un 24. janvārī plkst. 18.30 – 20.30
“Kā atklāt bērna talantu potenciālu?”
Vada:
Kristīne Zaksa – lektore, koučs un sistēmiskais konsultants. Jau 8 gadus vada programmu “Koučinga pieeja izglītības vadībā” un studiju kursu “Vadības psiholoģija” vairākās Latvijas augstskolās. 
Kadrija Beirote – sākumskolas pedagogs, Montessori pedagogs,  lektore, izglītības iestādes “Izaugsmes vieta darītājiem” radītāja un vadītāja.

2022.gadā paveiktais

26. oktobrī plkst. 18 00 Siguldas Valsts ģimnāzija notika 1.Siguldas novada skolēnu vecāku konference “Izaugsme kopā veidojot vienotu sistēmu , kur ikviens bērns spēj realizēt savu potenciālu un piedzīvo izaugsmi.”
Piedalās novada izglītības iestāžu vecāki, Vecāku padomes, vada Ansis Bogustovs
16. novembrī no plkst. 18.00
Seminārs vecākiem un pedagogiem “Pusaudžiem aktuālās atkarību izraisošās vielas un to ietekme”
Semināru vada: Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Siguldas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektore Ilma Niedrīte.
Tēmas:
– elektronisko smēķēšanas ierīču dažādība;
– pazīmes, kas liecina ka pusaudzis iespējams lieto aizliegtas apreibinošas vielas;
– visu pušu iesaiste un atbildība
30. novembrī no plkst. 16.00–18.00 “Pašvadīta produktivitāte”
Vada O.Grīslis ( Intelekta centrs)
30. novembrī no plkst. 18.30- 20.30 “ Kā palīdzēt bērnam mācīties?”
Vada O.Grīslis ( Intelekta centrs)

16. septembrī plkst. 18 00

Lekcija/diskusija “Integrāls skatījums uz cilvēka labsajūtu jeb Kā izmantot visu sevī ielikto potenciālu, lai nodzīvotu labāko savas dzīves versiju?”

Cilvēks dabiski tiecas pēc laimes un labsajūtas. Diemžēl, ne vienmēr savu kāroto mērķi izdodas sasniegt.
Vada: Indulis Paičs, teologs, mācītājs ar ilgstošu pastorālo pieredzi, lektors, kontemplācijas skolotājs (via integralis, Šveice), vairāku grāmatu autors. Beidzis RSU doktora studiju programmu “Psiholoģija”. Kopienas “Elizeja” līdzdibinātājs.

23.martā no plkst. 19 00 – 20 30 ( Zoom): Vebinārs “Pirmā emocionālā palīdzība krīzes apstākļos”

Šobrīd notiekošais pasaulē raisa daudz dažādas emocijas un nereti varam justies pilnībā izsisti no ikdienas gaitām, apjukuši informācijas jūrā un nobijušies par savu nākotni. Kā uztvert savas emocijas šādos apstākļos?
Vada: Kognitīvi biheiviorālās psihoterapijas speciāliste un supervizore Marija Ābeltiņa

9.martā plkst. 16. 00 “Psihoemocionālā veselība skolotājiem” tiešsaistē Zoom

⦁ Problēmsituāciju risināšanas algoritmi un apgūtās prasmes:
⦁ spēt analizēt un izprast problēmsituāciju;
⦁ modelēt vairākus nestandarta iespējamo situāciju risinājumus;
⦁ aprakstīt, kur domāšanas gaitā bija grūtības un kļūdas;
⦁ pieņemt lēmumu, kā vajadzētu domāt un rīkoties nākamreiz, lai sasniegtu labākus rezultātus;
Iegūtās zināšanas:
⦁ Satraukuma neirobioloģija
⦁ Spriedzes mazināšanas paņēmieni
⦁ Kognitīvi biheviorālā pieeja darbā ar sarežģītiem skolniekiem
⦁ Psihoemocionālā higiēna
⦁ Būtiskākās domāšanas kļūda
Vada: Oskars Grīslis  -psihologs, apguvis psiholoģiskās konsultēšanas metodes kognitīvi biheviorālās prakses ietvaros

2.martā plkst. 18 .30 , tiešsaistē (Zoom)

“Koncentrēšanās spēju trenēšana un uzlabošana bērniem”

⦁ izaicinājumi, likumsakarības un problēmas ar kurām mūsdienās saskaras vecāki;
⦁ mūsu uzmanības un koncentrēšanās spējām;
⦁ raksturīgākās pazīmes ar uzmanības noturības problēmām bērniem un jauniešiem;
⦁ kas ir un kā izpaužas ’’uzmanības deficīta sindroms’’ (UDS);
⦁ pieejamie risinājumi bērnu un jauniešu uzmanības spēju trenēšanai
Vada: Oskars Grīslis (psihologs, apguvis psiholoģiskās konsultēšanas metodes kognitīvi biheviorālās prakses ietvaros)

 

2.februārī Tiešsaistes seminārs “Kā runāt ar jaunieti par karjeru”
Efektīvas komunikācijas veidošanas pamati. Kā runāt, lai manī klausās un, kā klausīties, lai otrs vēlētos runāt. Sarunas veidošana. Klausīšanās tehnikas. Saskarsmes prasmes. Verbālā un neverbālā komunikācija.
Lektors: Andris Arhomkins, pedagogs, pasniedzējs, starptautiskās karjeras attīstības programmas “Start Strong” autors un vadītājs, VIAA “Karjeras atbalsta balvas” ieguvējs.

2021.gadā paveiktais 

Kā orientēties pārmaiņās un nepārtrauktās pārmaiņās?
21.septembrī un  5. oktobrī no plkst. 18. 30 līdz plkst.  20. 00 tiešsaistē ZOOM platformā.
Tēmas:

  • Neirozinātne par to, kas ar mums notiek šajās situācijās.
  • Iespējas vai trauksme, ko darīt? 
  • Pārmaiņu posmi. 
  • Jūtas, reakcijas, darbība vai mērķi. Kā to veiksmīgi piedzīvot?
  • Kā vadīt un sadzīvot ar pārmaiņām?
 • Pieredzes stāsti par bērnu un tīņu uzvedību, reakciju pārmaiņās. Meklējot savu resursu kā izturēt, ieelpot un iet tālāk, lai viegli. 

Reģistrācijas šeit: https://forms.gle/aVnwhYPXf6xNfutL8
Sniedze Sainsa

 • Maģistra grāds matemātikā un biznesa psiholoģijā.
 • Vairāk gā 20 gadu pieredze starptautiskā finanšu institūcijā, kur pārvaldīta gan risku vadība, gan pārdošana un klientu apkalpošanas vadība Latvijā.
 • Piedzīvotas un vadītas būtiskas pārmaiņas organizācijā no aktīvās pārdošanas līdz pat biznesa slēgšanai. 
 • Supervizore ar 6 gadu pieredzes stāžu, organizāciju konsultante. Organizāciju sistēmiskā konsultante,  ģimenes sistēmisko sakārtojumu konsultante.
 • Un vienkārši trīs tīņu mamma, kas piedzīvojusi daudz un dažādas pārmaiņas ģimenes dzīvē un saskārusies ar to kā ir būt vecākam krīzē un pārmaiņās, un kā tajā būt ar bērniem.
Pieaugušo mācību programma “Gidu mācības Siguldā”, kura tiek īstenota sadarbībā ar Siguldas novada Tūrisma informācijas centru.
Mācības norisināsies darba dienu vakaros trīs mēnešu garumā, sākot ar 2021. gada oktobri. 
Precīzāks mācību tēmu plāns apskatāms šeit  https://ej.uz/gidumacibas
Lai pieteiktos dalībai mācībās, ir jāaizpilda pieteikuma anketa līdz 23. septembra plkst.23.59 https://forms.gle/CU4WDp593x5Tqe7g9
Papildu informācijai aicinām sazināties, rakstot uz info@sigulda.lv.
Seminārs pirmsskolas vecākiem “Vecāku iesaistes iespējas, izprotot kompetenču izglītības pieeju pirmsskolas posmā” 14. septembris no plkst. 18.30 līdz 20.00
Tēmas:

 • Kompetenču izglītības būtība pirmsskolas posmā.
 • Vide, kura rosina bērnu darīt un iesaistīties.
 • Kas ir pašvadīta mācīšanās?
 • Kā palīdzēt bērnam izzināt sevi, savas spējas un talantus?
 • Uzticēšanās kā priekšnosacījums sekmīgai sadarbībai starp iestādi un vecākiem.

Vada Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” vadītāja Dina Jaunzeme, kura arī ir lektore “Radošuma pilī”, un aizvadītajā mācību gadā kā Liepājas pilsētas pirmsskolas jomas koordinatore

        Informatīvs seminārs vecākiem un pedagogiem “Pusaudžiem aktuālās atkarību izraisošās vielas un to ietekme” 
Laiks: 8. septembris18.30–19.30
Semināru vada: Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Siguldas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektore Ilma Niedrīte.
Tēmas:
– pazīmes, kas liecina ka pusaudzis iespējams lieto aizliegtas apreibinošas vielas;
– atkarības izraisošo vielu daudzveidība un ietekme;
– visu pušu iesaiste un atbildība

Tiešsaistes seminārs “Kā runāt ar jaunieti par karjeru”.
Mērķauditorija: vecāki, pedagogi, klašu audzinātāji, PKK, jaunatnes darbinieki u.c.
Nodarbības ilgums:  2 stundas (120 min.)
Nodarbības formāts: tiešsaistē (ZOOM platformā).
Lektors: Andris Arhomkins, pedagogs, pasniedzējs, starptautiskās karjeras attīstības programmas “Start Strong” autors un vadītājs, VIAA “Karjeras atbalsta balvas” ieguvējs.  Vairāk informācijas par lektoru
Reģistrācija ir beigusies, sasniegts grupas maksimālais lielums. Reģistrētajiem dalībniekiem ir nosūtīta Zoom saite uz reģistrācijā norādīto epastu. 
Nodarbības tēmas: 
Efektīvas komunikācijas veidošanas pamati. Kā runāt, lai manī klausās un, kā klausīties, lai otrs vēlētos runāt. Sarunas veidošana. Klausīšanās tehnikas. Saskarsmes prasmes. Verbālā un neverbālā komunikācija.
 – Komunikācijas veidošana ar bērniem un jauniešiem. “Digitālās paaudzes” raksturīgākās iezīmes, uztveres īpatnības, komunikācijas modeļi, pasaules redzējums. Atbalsts, iejūtība, blakus būšana jeb, ko patiesībā no mums sagaida bērni un jaunieši. Praktiski piemēri.
 – Karjeras atbalsta saruna. Karjeras atbalsta sarunu modeļi, piemēri un pielietošana praksē. Iedvesmas un atbalsta sniegšana jaunietim, kurš atrodas karjeras vai studiju izvēles krustcelēs. Jauniešu pašmotivācijas prasmju pilnveide. Kā runāt ar jaunieti par karjeru “informācijas pārpilnības laikmetā”.
 – Jautājumu uzdošanas tehnikas. Praktiski piemēri. Jautājumi un atbildes.
Papildus: praktizēsim dažādus sarunu modeļus ar jaunieti, klausīšanās tehnikas, kā arī attiecību veidošanas instrumentus. Aplūkosim tipiskākās kļūdas, kuru dēļ komunikācija ar jaunieti nereti nonāk strupceļā. Uzzināsim arī, kā tikt galā ar jauniešu stundām ilgo atrašanos telefona un datora varā un, kā iedrošināt viņus karjeras ceļa sākumposmā.
Pedagogiem par dalību tiešsaistes nodarbībā būs apliecība par semināra noklausīšanos. 
Jautājumu un atbilžu sesija semināra laikā, piekļuve nodarbības ierakstam, prezentācijām u.c. darba materiāliem.

2021. gadā paveiktais

15. aprīlī plkst. 18.30 – 20.00 7., 8. ,9. klašu vecāki “Pusaudžu motivācijas attīstīšanas un komunikācijas iespējas” vecāku tikšanas ar Nilu Saksu Konstantinovu, viņš ir ieguvis maģistra grādu teoloģijā un psiholoģijā, specializējies pusaudžu psihoterapijā. Strādā Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centrā, pasniedz Latvijas Universitātē.
26.marts plkst. 15. 00  Kāds ir nākotnes IT cilvēks?

Eiropas Digitālās nedēļas Latvijā izskaņā Siguldas Valsts ģimnāzija sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību organizēja profesionāļu diskusiju “Kāds ir nākotnes IT cilvēks?” Diskusijas laikā profesionāļi pauda savu izaugsmes un profesijas izvēles ceļu. Atklāja IT jomā strādājoša darbinieka ikdienu, skaidroja, kādas prasmes nepieciešamas, lai strādātu šajā jomā. Izteica viedokli par nākotnes pieprasījumu pēc šāda veida speciālistiem, mākslīgo intelektu.

Diskusijā piedalījās:  Edgars Šults, SIA “Encontrol Baltic” – Rīgas filiāles vadītājs, Armands Būmanis ,SIA “Accenture Latvia” vecākais programmētājs/sistēmu arhitekts, Valdis Janovs, TietoEvry maksājumu un karšu risinājumu biznesa vadītājs, Jānis Vītums ,SIA “eazyBI”programmatūras izstrādātājs, Armands Bērziņš, SIA “Tet” IT speciālists ,”Tet” mobilo lietotņu izstrādātājs, Rūdolfs  Kalvāns, Siguldas Valsts ģimnāzija, direktors. 

 15. martā   no plkst. 18. 15 līdz 20.00
Lekcija ciklā “Psihosomatiskā veselība krīzes apstākļos” Vada: Artūrs Miksons, ārsts-psihoterapeits
Nodarbībā runāsim:
-par tipiskākajām emocionālajām reakcijām krīzes situācijās, kā tās izpaužas garastāvokļa maiņā, uzvedības izmaiņās, kā arī dažādos ķermeniskos simptomos; 
-kā savlaicīgi tās novērst un ko darīt, ja tās ir ieilgušas.
ESF projekta “Esi vesels Siguldas novadā!” (Nr.9.2.4.2/16/I/018) ietvaros

Foto autore Dace Dansone – Deņisova
10. marts, no plkst. 18.00- 20 00 , tiešsaistē Zoom platformā
psihoterapeita Viestura Rudzīša lekcija: “Mūsu emocionālā veselība. Saruna par sevišķību un vīrišķību”

 • Indivīds, sieviete un vīrietis, viņa emocionālā veselība.
 • Covid-19 laikā daudzi bija spiesti ilgstoši uzturēties mājās un 24/7 būt vecāka, vīra/sievas lomā un nebija iespēja izrauties, aizejot uz darbu. Un, iespējams, ka tas ko par sevi atklājām izrādījās, ka nav nemaz tiks glaimojoši vai skaisti. Kā ir dzīvē?
 • Kurš uzliek/nosaka/rada “pareizos” standartus? Kāpēc mums viņi ir tik svarīgi?
 • Meklējot sevī resursus, cik ļoti mums vajag otru personu?
11.februāris, plkst. 15. 00 tiešsaistes seminārs Siguldas novada izglītības iestāžu pedagogiem Ko darīt ar skolotāja izdegšanu?
 Vada: Latvijas Universitātes profesore Dr. psych. Baiba Martinsone.
1. ,10. un 17.februārī, plkst.18.30 – 20.00 – attālināti tiešsaistē Zoom platformā 3 vebināru cikls Siguldas novada izglītības iestāžu skolēnu vecākiem. “Kā palīdzēt bērnam kļūt pašorganizētam?”

Šo vebināru laikā mēs praktizēsim metodes, kas palīdzēs bērnam:
-kļūt motivētākam kaut ko darīt,
-labāk fokusēties uz to, kas viņam ir svarīgi,
-saprast viņa prioritātes,
-kļūt radošākam, un bērns spēs ieraudzīt dažādus risinājumus dažādām dzīves situācijām,
-domāt plašāk un izprast organizēšanas pamatprincipus.

2020.gadā paveiktais 

 Decembris sadarbībā ar fondu Plecs VECĀKU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA  (VIP),kuras mērķis ir nodrošināt ikkatram vecākam iespēju apgūt praktiski pielietojamas prasmes un jaunākajos zinātniskajos pētījumos balstītas zināšanas, kas nepieciešamas, lai sekmīgi audzinātu savus bērnus un iemācītos veidot uzticības pilnas attiecības caur drošo piesaisti, tā rezultātā palīdzot bērnam kļūt par pilnvērtīgu, emocionāli veselu indivīdu un atbildīgu sabiedrības locekli. Nodarbības notika  tiešsaistē, Zoom platformā treneres Ingas Oliņas vadībā.
 Programmas 3 tikšanās reižu tēmas:
“Piesaistes veidi un veselīgu attiecību veidošanas prasmes”
“Stiprināšanas stratēģijas”
“Uzvedības koriģēšanas stratēģijas” 
12.oktobris Līgas Bērziņas lekcija – darbnīca “Mūsdienu bērni motivācijas labirintos”
Seminārā būs iespēja pārrunāt dažādus ar bērnu audzināšanu saistītus jautājumus, ar ko saskaras ikviens vecāks. Kā motivēt bērnu laikos, kad ir tik viegli pakļauties apkārtējiem impulsiem un kairinājumiem, un kad izvēļu ir tik daudz? kādas vispār ir motivēšanas iespējas, un kā piemeklēt piemērotāko savam bērnam? Kā motivēt bērnu organizēt savu laiku un savus darbiņus jau no mazotnes?
  30.septembris  sertificēts treneris, koučs, konsultants Mārtiņš Martinsons ar nodarbību “Efektīvu cilvēku 7 paradumi”

Lieto pārbaudītus principus, ko piedāvā Efektīvu cilvēku 7 paradumi ®, apzinies tās savas dzīves un darba jomas, kurās šo paradumu lietošana uzlabos efektivitāti un sniegs gandarījumu par izmaiņām.
Šis pasaulē atzītais personīgās attīstības risinājums apvieno uz nemainīgām rakstura vērtībām balstītos efektivitātes principus ar modernajām tehnoloģijām.

 “Lielo ģimnāzijā” ar iedvesmas stāstu viesojās  Latvijā pazīstamas personība, radio un TV cilvēks Valdis Melderis ar semināra nodarbību “Ceļojumi un atziņas par mūžizglītību”. 
Aktuālu tēmu “Izglītības iestāde  kā dzīves sistēma, saistoša  mums kā vecākam, kā pedagogam”, meklējot atbildes uz jautājumiem: Kā veidot efektīvu sadarbību? Kādi principi ir jāņem vērā? Kā iesaistīt visas izglītības iestādes puses – bērns, vecāks un pedagogs , efektīvai savstarpējai sadarbībai risināja lektores: sistēmkonsultante , izaugsmes trenere, koučinga, apmācību un konsultāciju uzņēmuma „Humulus” valdes  locekle Iveta Apine kopā ar biedrības “Radošuma pils” valdes locekli, kouču, “Lumina Learning” praktiķi un lektori Kristīni Zaksu.

Ideja

“Lielo ģimnāzijas” idejas autors – Siguldas Valsts ģimnāzijas direktors Rūdolfs Kalvāns apliecina: “Mūžizglītība ir viens no vislielākajiem izglītības izaicinājumiem ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā. Turklāt nosaukums “Lielo ģimnāzija” ļoti labi raksturo mūsu idejas dažādību. Pirmkārt, šajā nosaukumā mēs varam ietilpināt visu, ko uzskatām par svarīgu dzīves un mācību gaitā! Proti, šī ir ģimnāzija lieliem darbiem, lielām idejām un lielām pieredzēm. Otrkārt, cilvēkam ir svarīgi mācīties visu mūžu, neatkarīgi no tā, cik Tev gadu, tāpēc Siguldas Valsts ģimnāzija kļūst par zinību gūšanas mājvietu arī lielajiem. Mēs, pieaugušie, dzīvojam, strādājam un arī mācāmies kopā.”
Viena no “Lielo ģimnāzijas” pamata idejām ir dalīšanās pieredzē un zināšanās ar saviem novada iedzīvotājiem, proti, siguldietis siguldietim, tāpēc ar pieredzes stāstiem aicināsim dalīties arī novadniekus – vecākus, uzņēmējus un visus citus, kuru devums varētu būt noderīgs pilsētas attīstībā.
Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai.

Kontaktinformācija 
lielo.gimnazija@svg.lv
Inese Zlaugotne
mūžizglītības inciatīvas “Lielo ģimnāzija”
koordinatore
26328684