Lielo ģimnāzija

 

Kopš 04.03.2020. Siguldas Valsts ģimnāzijā darbojas  “Lielo ģimnāzija”

 Lai veicinātu personības izaugsmi, nodrošinātu zināšanu un pieredzes apmaiņu mainīgajā informācijas sabiedrības laikmetā, Siguldas Valsts ģimnāzijas paspārnē izveidota “Lielo ģimnāzija”. Tajā Siguldas novada iedzīvotājiem, tostarp pedagogiem un bērnu vecākiem, būs iespēja apmeklēt dažādas iedvesmas lekcijas, kompetenču kursus, kā arī dalīties ar savām zināšanām un pieredzi. 

Visi lekciju cikli ir pieejami bez maksas, iepriekš reģistrējoties.

 “Lielo ģimnāzijā” ar iedvesmas stāstiem, lekcijām, semināriem un dažādiem kursiem viesosies vairākas Latvijā pazīstamas personības un dažādu jomu pārstāvji.

Paldies par interesi, viedokļiem un dalību. Šo izglītojošo procesu esam pabeiguši un dodamies vasarā, lai varētu atkal tikties septembrī gan klātienē , gan tiešsaistes nodarbībās.

Ja ir lektori, kurus ļoti vēlētos dzirdēt vai programmas, kuras vēlaties apgūt, rakstiet: lielo.gimnazija@svg.lv

2021. gadā paveikais

15. aprīlī plkst. 18.30 – 20.00 7., 8. ,9. klašu vecāki “Pusaudžu motivācijas attīstīšanas un komunikācijas iespējas” vecāku tikšanas ar Nilu Saksu Konstantinovu, viņš ir ieguvis maģistra grādu teoloģijā un psiholoģijā, specializējies pusaudžu psihoterapijā. Strādā Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centrā, pasniedz Latvijas Universitātē.
26.marts plkst. 15 00  Kāds ir nākotnes IT cilvēks?

Eiropas Digitālās nedēļas Latvijā izskaņā Siguldas Valsts ģimnāzija sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību organizēja profesionāļu diskusiju “Kāds ir nākotnes IT cilvēks?” Diskusijas laikā profesionāļi pauda savu izaugsmes un profesijas izvēles ceļu. Atklāja IT jomā strādājoša darbinieka ikdienu, skaidroja, kādas prasmes nepieciešamas, lai strādātu šajā jomā. Izteica viedokli par nākotnes pieprasījumu pēc šāda veida speciālistiem, mākslīgo intelektu.

Diskusijā piedalījās:  Edgars Šults, SIA “Encontrol Baltic” – Rīgas filiāles vadītājs, Armands Būmanis ,SIA “Accenture Latvia” vecākais programmētājs/sistēmu arhitekts, Valdis Janovs, TietoEvry maksājumu un karšu risinājumu biznesa vadītājs, Jānis Vītums ,SIA “eazyBI”programmatūras izstrādātājs, Armands Bērziņš, SIA “Tet” IT speciālists ,”Tet” mobilo lietotņu izstrādātājs, Rūdolfs  Kalvāns, Siguldas Valsts ģimnāzija, direktors. 

  15. martā   no plkst. 18. 15 līdz 20.00

Lekcija ciklā “Psihosomatiskā veselība krīzes apstākļos” Vada: Artūrs Miksons, ārsts-psihoterapeits

Nodarbībā runāsim:

-par tipiskākajām emocionālajām reakcijām krīzes situācijās, kā tās izpaužas garastāvokļa maiņā, uzvedības izmaiņās, kā arī dažādos ķermeniskos simptomos; 

-kā savlaicīgi tās novērst un ko darīt, ja tās ir ieilgušas.

ESF projekta “Esi vesels Siguldas novadā!” (Nr.9.2.4.2/16/I/018) ietvaros

Foto autore Dace Dansone – Deņisova

10. marts, no plkst. 18.00- 20 00 , tiešsaistē Zoom platformā

psihoterapeita Viestura Rudzīša lekcija: “Mūsu emocionālā veselība. Saruna par sevišķību un vīrišķību”

  • Indivīds, sieviete un vīrietis, viņa emocionālā veselība.
  • Covid-19 laikā daudzi bija spiesti ilgstoši uzturēties mājās un 24/7 būt vecāka, vīra/sievas lomā un nebija iespēja izrauties, aizejot uz darbu. Un, iespējams, ka tas ko par sevi atklājām izrādījās, ka nav nemaz tiks glaimojoši vai skaisti. Kā ir dzīvē?
  • Kurš uzliek/nosaka/rada “pareizos” standartus? Kāpēc mums viņi ir tik svarīgi?
  • Meklējot sevī resursus, cik ļoti mums vajag otru personu?
11.februāris, plkst. 15. 00 tiešsaistes seminārs Siguldas novada izglītības iestāžu pedagogiem Ko darīt ar skolotāja izdegšanu?

 Vada: Latvijas Universitātes profesore Dr. psych. Baiba Martinsone.

1. ,10. un 17.februārī, plkst.18.30 – 20.00 – attālināti tiešsaistē Zoom platformā 3 vebināru cikls Siguldas novada izglītības iestāžu skolēnu vecākiem. “Kā palīdzēt bērnam kļūt pašorganizētam?”

Šo vebināru laikā mēs praktizēsim metodes, kas palīdzēs bērnam:
-kļūt motivētākam kaut ko darīt,
-labāk fokusēties uz to, kas viņam ir svarīgi,
-saprast viņa prioritātes,
-kļūt radošākam, un bērns spēs ieraudzīt dažādus risinājumus dažādām dzīves situācijām,
-domāt plašāk un izprast organizēšanas pamatprincipus.

2020.gadā paveiktais 

  Decembris sadarbībā ar fondu Plecs VECĀKU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA  (VIP),kuras mērķis ir nodrošināt ikkatram vecākam iespēju apgūt praktiski pielietojamas prasmes un jaunākajos zinātniskajos pētījumos balstītas zināšanas, kas nepieciešamas, lai sekmīgi audzinātu savus bērnus un iemācītos veidot uzticības pilnas attiecības caur drošo piesaisti, tā rezultātā palīdzot bērnam kļūt par pilnvērtīgu, emocionāli veselu indivīdu un atbildīgu sabiedrības locekli. Nodarbības notika  tiešsaistē, Zoom platformā treneres Ingas Oliņas vadībā.

 Programmas 3 tikšanās reižu tēmas:

“Piesaistes veidi un veselīgu attiecību veidošanas prasmes”

“Stiprināšanas stratēģijas”

“Uzvedības koriģēšanas stratēģijas” 

12.oktobris Līgas Bērziņas lekcija – darbnīca “Mūsdienu bērni motivācijas labirintos”

Seminārā būs iespēja pārrunāt dažādus ar bērnu audzināšanu saistītus jautājumus, ar ko saskaras ikviens vecāks. Kā motivēt bērnu laikos, kad ir tik viegli pakļauties apkārtējiem impulsiem un kairinājumiem, un kad izvēļu ir tik daudz? kādas vispār ir motivēšanas iespējas, un kā piemeklēt piemērotāko savam bērnam? Kā motivēt bērnu organizēt savu laiku un savus darbiņus jau no mazotnes?

 

  30.septembris  sertificēts treneris, koučs, konsultants Mārtiņš Martinsons ar nodarbību “Efektīvu cilvēku 7 paradumi”

Lieto pārbaudītus principus, ko piedāvā Efektīvu cilvēku 7 paradumi ®, apzinies tās savas dzīves un darba jomas, kurās šo paradumu lietošana uzlabos efektivitāti un sniegs gandarījumu par izmaiņām.
Šis pasaulē atzītais personīgās attīstības risinājums apvieno uz nemainīgām rakstura vērtībām balstītos efektivitātes principus ar modernajām tehnoloģijām.

 

  “Lielo ģimnāzijā” ar iedvesmas stāstu viesojās  Latvijā pazīstamas personība, radio un TV cilvēks Valdis Melderis ar semināra nodarbību “Ceļojumi un atziņas par mūžizglītību”. 
Aktuālu tēmu “Izglītības iestāde  kā dzīves sistēma, saistoša  mums kā vecākam, kā pedagogam”, meklējot atbildes uz jautājumiem: Kā veidot efektīvu sadarbību? Kādi principi ir jāņem vērā? Kā iesaistīt visas izglītības iestādes puses – bērns, vecāks un pedagogs , efektīvai savstarpējai sadarbībai risināja lektores: sistēmkonsultante , izaugsmes trenere, koučinga, apmācību un konsultāciju uzņēmuma „Humulus” valdes  locekle Iveta Apine kopā ar biedrības “Radošuma pils” valdes locekli, kouču, “Lumina Learning” praktiķi un lektori Kristīni Zaksu.

 

Ideja

“Lielo ģimnāzijas” idejas autors – Siguldas Valsts ģimnāzijas direktors Rūdolfs Kalvāns apliecina: “Mūžizglītība ir viens no vislielākajiem izglītības izaicinājumiem ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā. Turklāt nosaukums “Lielo ģimnāzija” ļoti labi raksturo mūsu idejas dažādību. Pirmkārt, šajā nosaukumā mēs varam ietilpināt visu, ko uzskatām par svarīgu dzīves un mācību gaitā! Proti, šī ir ģimnāzija lieliem darbiem, lielām idejām un lielām pieredzēm. Otrkārt, cilvēkam ir svarīgi mācīties visu mūžu, neatkarīgi no tā, cik Tev gadu, tāpēc Siguldas Valsts ģimnāzija kļūst par zinību gūšanas mājvietu arī lielajiem. Mēs, pieaugušie, dzīvojam, strādājam un arī mācāmies kopā.”

Viena no “Lielo ģimnāzijas” pamata idejām ir dalīšanās pieredzē un zināšanās ar saviem novada iedzīvotājiem, proti, siguldietis siguldietim, tāpēc ar pieredzes stāstiem aicināsim dalīties arī novadniekus – vecākus, uzņēmējus un visus citus, kuru devums varētu būt noderīgs pilsētas attīstībā.

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai.

Kontaktinformācija 

lielo.gimnazija@svg.lv

Inese Zlaugotne

mūžizglītības inciatīvas “Lielo ģimnāzija”

koordinatore

26328684

 

 

Kontaktinformācija 

Inese Zlaugotne
mūžizglītības inciatīvas “Lielo ģimnāzija”
koordinatore
26328684