Izglītības iestādes padome

Izglītības iestādes padomes mērķis ir nodrošināt izglītojamo, pedagogu, vecāku (personu, kas realizē aizgādību) un izglītības iestādes administrācijas savstarpējo sadarbību un sadarbību ar pašvaldību, kā arī citām valsts un pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām

Padome ir koleģiāla institūcija, kura darbojas kā izglītības iestādes struktūrvienība, ievērojot Izglītības likuma 31.pantā noteiktos darbības kritērijus. Padome nav atsevišķs tiesību subjekts, tai nav juridiskas personas tiesības. Padome īsteno izglītības iestādes nolikumā noteikto kopējo mērķu un interešu sasniegšanu.

Izglītības iestādes padomes vadītāja: Inga Pētersone, epasts :inga.petersone@mezabirojs.lv

Izglītības iestādes  padomes vadītāja vietnieki: Marta Dzintare, epasts: marta.dzintare@gmail.com; Agris Grīnbergs, epasts: agris.grinbergs@me.com

Izglītības iestādes padomes sastāvs – vecāku pārstāvji:

7.aArmands Būmanis
7.bArtis Starpiņš
7.cLinda Liepiņa
7.dAndra Guka
7.eAtis Jansons
8.aAnete Krauze
8.bSandra Voitenko
8.cBaiba Auziņa
8.dAgris Grīnbergs
8.eInga Pētersone
9.aIeva Kalniņa
9.bAndis Staģis
9.cMikus Veismanis
9.dAivars Rīts
9.eMarta Dzintare
10.aEvita Karlsone
10.bJānis Purgailis
10.cIvars Vāvere
10.dElīna Jurjāne
11.aIlze Zloja
11.bInga Indriksone
11.cInga Pētersone
11.dIlma Niedrīte
12.aRimants Kalviņš/Līga Māra Kriķe
12.bInāra Melne
12.cKristīna Začesta

Izglītojamo pārstāvji:

Skolēnu domes priekšsēdētājaElizabete Arāja
Skolēnu domes priekšsēdētajas vietniekiKristians Millers, Elza Šmitiņa

Pedagogu pārstāvji:

Skolotājs, klases audzinātājsKaspars Lācis
Skolotāja, klases audzinātājaKitija Kristiāna Berga

Vecāku padomes sapulces protokoli