Izglītības iestādes padome

Izglītības iestādes padomes mērķis ir nodrošināt izglītojamo, pedagogu, vecāku (personu, kas realizē aizgādību) un izglītības iestādes administrācijas savstarpējo sadarbību un sadarbību ar pašvaldību, kā arī citām valsts un pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām

Padome ir koleģiāla institūcija, kura darbojas kā izglītības iestādes struktūrvienība, ievērojot Izglītības likuma 31.pantā noteiktos darbības kritērijus. Padome nav atsevišķs tiesību subjekts, tai nav juridiskas personas tiesības. Padome īsteno izglītības iestādes nolikumā noteikto kopējo mērķu un interešu sasniegšanu.

Izglītības iestādes padomes vadītāja: Arita Erele , e-pasts: arita.erele@inbox.lv

Izglītības iestādes  padomes vadītāja vietniece: Dzintra Elberte

Izglītības iestādes padomes sastāvs – vecāku pārstāvji:

Klase Vārds Uzvārds
7.c Ina Stupele
8.b Mārtiņš Zemītis
8.a Dzintra Elberte
9.c Inita Lemberga
10.c Indra Puķe
10.c Sanita Selecka
11.c Arita Erele
12.a Sanita Stroda

Izglītojamo pārstāvji:

Skolēnu domes priekšsēdētāja Elizabete Ābola
Ārlietu departamenta vadītājs Everts Krauklis

Pedagogu pārstāvji:

Skolotāja, klases audzinātāja Inese Zlaugotne
Skolotāja, klases audzinātāja Iveta Celmiņa