Izglītības iestādes padome

Izglītības iestādes padomes mērķis ir nodrošināt izglītojamo, pedagogu, vecāku (personu, kas realizē aizgādību) un izglītības iestādes administrācijas savstarpējo sadarbību un sadarbību ar pašvaldību, kā arī citām valsts un pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām

Padome ir koleģiāla institūcija, kura darbojas kā izglītības iestādes struktūrvienība, ievērojot Izglītības likuma 31.pantā noteiktos darbības kritērijus. Padome nav atsevišķs tiesību subjekts, tai nav juridiskas personas tiesības. Padome īsteno izglītības iestādes nolikumā noteikto kopējo mērķu un interešu sasniegšanu.

Izglītības iestādes padomes vadītāja: Inga Pētersone, epasts :inga.petersone@mezabirojs.lv

Izglītības iestādes  padomes vadītāja vietnieki: Marta Dzintare, epasts: marta.dzintare@gmail.com; Agris Grīnbergs, epasts: agris.grinbergs@me.com

Izglītības iestādes padomes sastāvs – vecāku pārstāvji:

7.a Armands Būmanis
8.a Anete Krauze
8.b Sandra Voitenko
8.c Baiba Auziņa
8.d Agris Grīnbergs
8.e Inga Pētersone
9.a Ieva Kalniņa
9.b Andis Staģis
9.c Mikus Veismanis
9.d Aivars Rīts
9.e Marta Dzintare
10.a Evita Karlsone
10.b Jānis Purgailis
10.c Ivars Vāvere
10.d Elīna Jurjāne
11.a Ilze Zloja
11.b Inga Indriksone
11.c Inga Pētersone
11.d Ilma Niedrīte
12.b Ināra Melne
12.c Kristīna Začesta

Izglītojamo pārstāvji:

Skolēnu domes priekšsēdētāja Elizabete Arāja
Skolēnu domes priekšsēdētajas vietnieki Kristians Millers, Elza Šmitiņa

Pedagogu pārstāvji:

Skolotājs, klases audzinātājs Kaspars Lācis
Skolotāja, klases audzinātāja Kitija Kristiāna Berga