Izglītības iestādes padome

Izglītības iestādes padomes mērķis ir nodrošināt izglītojamo, pedagogu, vecāku (personu, kas realizē aizgādību) un izglītības iestādes administrācijas savstarpējo sadarbību un sadarbību ar pašvaldību, kā arī citām valsts un pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām

Padome ir koleģiāla institūcija, kura darbojas kā izglītības iestādes struktūrvienība, ievērojot Izglītības likuma 31.pantā noteiktos darbības kritērijus. Padome nav atsevišķs tiesību subjekts, tai nav juridiskas personas tiesības. Padome īsteno izglītības iestādes nolikumā noteikto kopējo mērķu un interešu sasniegšanu.

Izglītības iestādes padomes vadītāja: Jana Nagle, epasts: jana_nagle@inbox.lv

Izglītības iestādes  padomes vadītāja vietnieks: Jānis Frolovs

Izglītības iestādes padomes sastāvs – vecāku pārstāvji:

Klase Vārds, uzvārds
7.A Ieva Kalniņa
7.B Andis Staģis
7.D Aivars Rīts
7.E Marta Dzintare
8.A Raimonds Vēvers-Lietuvietis
8.D Solvita Andžāne
9.B Inguna Zirne
9.D Ilma Niedrīte
10.A Sanita Stroda
10.B Melne Ināra
10.C Kristina Začesta
11.A Natālija Blīve
11.C Gunta Pētersone
12.A Agija Vēvere
12.B Edgars Veidenbaums
12.C Inguna Čiževska

Izglītojamo pārstāvji:

Skolēnu domes priekšsēdētājs Mariss Priekulis
Skolēnu domes priekšsēdētaja vietnieks Aksels Vītums

Pedagogu pārstāvji:

Skolotāja, klases audzinātāja Indra Upīte – Dambīte
Skolotāja, klases audzinātāja Iveta Celmiņa