Izglītības iestādes padome

Izglītības iestādes padomes mērķis ir nodrošināt izglītojamo, pedagogu, vecāku (personu, kas realizē aizgādību) un izglītības iestādes administrācijas savstarpējo sadarbību un sadarbību ar pašvaldību, kā arī citām valsts un pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām

Padome ir koleģiāla institūcija, kura darbojas kā izglītības iestādes struktūrvienība, ievērojot Izglītības likuma 31.pantā noteiktos darbības kritērijus. Padome nav atsevišķs tiesību subjekts, tai nav juridiskas personas tiesības. Padome īsteno izglītības iestādes nolikumā noteikto kopējo mērķu un interešu sasniegšanu.

Izglītības iestādes padomes vadītāja: Inga Pētersone,epasts: inga.petersone@mezabirojs.lv

Izglītības iestādes  padomes vadītāja vietnieks: Marta Dzintare, epasts: marta.dzintare@gmail.com

Izglītības iestādes padomes sastāvs – vecāku pārstāvji:

7.a Anete Krauze
8.d Aivars Rīts
9.a Raimonds Vēvers-Lietuvietis
10.a Ilze Zloja
11.b Ināra Melne
12.a Jānis Reklaits

Izglītojamo pārstāvji:

Skolēnu domes priekšsēdētāja Elizabete Arāja
Skolēnu domes priekšsēdētaja vietniece
Beāte Beatrise Pētersone-vidusskolas vietniece
Elza Šmitiņa-pamatskolas vietniece

Pedagogu pārstāvji:

Skolotāja, klases audzinātāja Indra Upīte – Dambīte
Skolotāja, klases audzinātāja Iveta Celmiņa