Vakances

PIEDĀVĀJAM DARBU MŪSDIENĪGĀ VIDĒ KOPĀ AR MOTIVĒTIEM SKOLĒNIEM

No 2022. gada 1. septembra Siguldas Valsts ģimnāzijā ir šādas aktuālās vakances

                                              Aicinām darbā ĶĪMIJAS SKOLOTĀJU

21 kontaktstunda 8. – 12. klasē

Bruto alga 1200 eiro par likmi

Prasības pretendentiem:

  • atbilstoša izglītība

 

                                            Aicinām darbā DIZAINA UN TEHNOLOĢIJU SKOLOTĀJU

17 kontaktstunda 7. – 9. klasē

Bruto alga 1200 eiro par likmi

Prasības pretendentiem:

  • atbilstoša izglītība

Piedāvājam modernu darba vidi un sadarbību ar motivētiem jauniešiem

                                           SOCIĀLĀ PEDAGOGA DARBA VAKANCE

Darbs ar 7. – 12. klašu skolēniem

Pilnas slodze darbs, bruto alga 1 100 eiro par slodzi

Būtiskākie pienākumi

  • Apkopot datus par bērnu un jauniešu socializācijas apstākļiem un riska faktoriem skolā un ģimenē
  • Plānot un īstenot sociālpedagoģisko darbību
  • Sadarbībā ar sociālajiem dienestiem, bāriņtiesu un citām valsts un pašvaldību iestādēm sekmēt bērnu un jauniešu sociālo vajadzību nodrošināšanu
  • Konsultēt sociālpedagoģiskajos jautājumos speciālistus, kuri lemj par bērna tiesisko statusu
  • Rūpēties par izglītojamo drošību un izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu
  • Sniegt atbalstu klašu audzinātājiem un izglītības iestādes vadībai sociālpedagoģisko problēmu gadījumu risināšanā.

Parsības

  • līmeņa profesionālā augstākā bakalaura izglītība ar sociālā pedagoga kvalifikāciju un profesionālā pilnveide atbilstoši normatīvajiem aktiem par sociālā pedagoga profesionālo pilnveidi.

Pieteikumu un CV sūtīt uz rudolfs.kalvans@svg.lv, vairāk informācijas zvanot, mob.tel.nr. 29625872

Direktora vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā

Prasības pretendentam
Vismaz pirmā līmeņa augstākā izglītība attiecīgajā nozarē (koledža).
Pieredze un zināšanas ar darba pienākumiem saistītos jautājumos.
Būtiskākie pienākumi
Pārvaldīt iestādes IKT tehnisko resursus un programmatūras darbību.
Administrēt skolvadības sistēmas e-klase darbību.
Piedalīties iestādes attīstības izstrādē un darba plānošanā.
Nodrošināt iepirkumu veikšanu publisko iepirkumu sistēmā EIS.
Sniegt atbalstu iestādes darbiniekiem IKT resursu izmantošanā.
Vadīt ar IKT saistīto pārmaiņu ieviešanu.
Nodrošināt datu ievadi Valsts izglītības informācijas sistēmā.
Nodrošināt sadarbību ar pašvaldību.

Mēs piedāvājam

Plašas darbinieka sociālā atbalsta iespējas, t.sk. veselības apdrošināšanu.
Darba novērtēšanas prēmiju, atvaļinājuma pabalstu un papildatvaļinājumu.
Iespēju strādāt ļoti modernā un labiekārtotā darba vidē.
Tiešā padotībā esošu sistēmu administratora atbalstu.
Demokrātisku un uz attīstību vērstus darba apstākļus.
Iespējas sevi pilnveidot, savienot darbu ar izaugsmi.
Turpmāko atalgojuma pieaugumu.
Dienesta dzīvokli – individuāla vienošanās atbilstoši pašvaldības kritērijiem.
Profesijas kods: 1345 09
Mēnešalga: 1050
Darba attiecības iespējams uzsākt no šā gada 14.marta.
Savu CV sūtīt uz rudolfs.kalvans@svg.lv.