Mākslas un sporta MC

Mākslas un sporta metodiskais  centrā darbojas mākslas, mūzikas, sporta, mājturības un tehnoloģiju skolotāji. Mākslas stundās skolēniem ir iespēja attīstīt radošumu un iztēli, izvērtēt mākslas nozīmi dzīves un profesijas izvēlē. Mājturības un tehnoloģiju satura apguvē liela uzmanība pievērsta skolēnu praktiskajai darbībai, organizējot mācību procesu tā, lai skolēniem būtu iespēja attīstīt iztēli, sadarboties un strādāt komandā, veidot radošas darbības pieredzi, saskatīt, izjust un vairot skaisto sev apkārt, novērtēt savu un citu darbu un tā rezultātus. Sporta stundās skolēni iemācās izprast fiziskas slodzes ietekmi uz organismu, novērtēt savu fizisko sagatavotību, mācās darboties komandā, apgūst dažādu sporta veidu pamatiemaņas. Mūzikas stundās skolēni atraisa radošās un arī sevis prezentēšanas jeb uzstāšanās spējas, izmantojot dažādas ansambļa muzicēšanas formas, un gūst priekšstatu par mūziku kā Latvijas un visas pasaules kultūras sastāvdaļu, pilnveido savu jūtu pasauli un mācās uztvert dažādu tautu un kultūru mūzikas valodu un attīsta patriotismu caur latvisko kultūrapziņu.

Katru gadu metodiskais centrs rīko skolēnu radošo darbu izstādes skolas gaiteņos un skolas informācijas centrā, sporta sacensības un sporta spēļu turnīrus klašu komandām. Regulāri mūsu talantīgākie sportisti iegūst godalgotas vietas valsts mēroga sacensībās, pārstāvot skolas komandas Latvijas Jaunatnes ziemas olimpiādē, volejbolā, vieglatlētikas krosā, distanču slēpošanā un orientēšanās sportā. Pēdējos divos gados ir iegūtas atzinības valsts atklātajās mājsaimniecības un tehnoloģiju olimpiādēs.

 Anda VīksnaAnda Vīksna Sporta skolotāja, metodiskā centra vadītāja, Siguldas novada Veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomas vadītāja
Maģistra grāds sporta pedagoģijā (Mg. paed. )
anda.viksna@svg.lv
 Ineta Lapacinska Sporta skolotāja
Augstākā izglītība, Fiziskās kultūras pasniedzēja, masu darba organizatore
ineta.lapacinska@svg.lv
Kintija BlūmentāleDizaina un tehnoloģiju un datorikas skolotāja
kintija.blumentale@svg.lv
2023./2024.m.g. māca  dizainu un tehnoloģijas
 Kristīne ApineKristīne Apine Mājturības un tehnoloģiju, un vizuālās mākslas skolotāja
Mg.Sci.soc.bibliotēkzinātnē un informācijā, profesionālais maģistra grāds izglītībā
kristine.apine@svg.lv
Normunds Šulte Sporta skolotājs
Augstākā izglītība, Fiziskās audzināšanas skolotājs
normunds.sulte@svg.lv