Skolas apģērbs

TURPMĀK BŪSIM VIENOTI ARĪ APĢĒRBĀ

2020.gada 1. septembrī mēs tiksimies jaunā Siguldas Valsts ģimnāzijas stāstā. Iegūstot jaunas un mūsdienīgas telpas, mainīsimies arī mēs paši, jo katrs līdzīgi kā kvants esam reizē daļiņa un reizē vilnis, mums katram kā tautasdziesmai ir savs ritms, pantmērs, bet visi kopā mēs veidojam to maģiju, ko saucam par aizrautīgu mācīšanos.

Vienots izglītības iestādes apģērbs ļaus mums vēl labāk izjust savu piederību Siguldas Valsts ģimnāzijai, tās stiprajām atbildīgas mācīšanās tradīcijām un skolas vērtībām. Ikdienas ritmos un viļņos mēs varam veidot sevi, savu unikālo personību, taču, esot vienoti savā skolas apģērbā, mēs sev un citiem ar lepnumu sakām: “Es mācos Siguldas Valsts ģimnāzijā!”

Sadarbojoties skolēniem un vecākiem, esam radījuši mūsdienīgu, kvalitatīvu un funkcionālu apģērbu, kas katram skolēnam ļaus justies piederīgam.

Vienotā izglītības iestādes apģērba katalogs, informācija par pasūtīšanu pieejama šeit

Ikdienas  vienotais izglītības iestādes apģērbs paredz valkāt vismaz vienu no apģērba augšdaļas elementiem ar skolas logo, ko drīkst kombinēt ar cita veida apģērbu.

ZĒNU apģērbu pasūtījuma veidne

MEITEŅU apģērbu pasūtījuma veidne

Video pamācība žaketes izmēra noteikšanai

MEITEŅU APĢĒRBU IZMĒRA NOTEIKŠANAS SKAIDROJUMS

PUIŠU APĢĒRBU IZMĒRA NOTEIKŠANAS SKAIDROJUMS

Facebook.com darbojas grupa “SVĢ skolas apģērbs”, kurā iespējams tirgot/ mainīt apģērbus starp skolēniem.

Atsauce uz skolas iekšējās kārtības noteikumu grozījumiem 01.06.2020. Nr. 1-19.1/1

III1. Vienotā izglītības iestādes apģērba forma

12.1 Apģērba formas ieviešanu nosaka Izglītības iestādes padome.

12.2 Septīto, astoto un devīto klašu izglītojamie mācību laikā, konkursos, skatēs, mācību olimpiādēs un svinīgajos izglītības iestādes pasākumos valkā vienoto izglītības iestādes apģērba formu (turpmāk – apģērba forma).

12.4 Vidusskolas klašu izglītojamiem šo noteikumu 12.1 punktā minētā apģērba formas lietošana ir brīvprātīga.

12.5 Pamatojoties uz sadarbības līguma nosacījumiem ar apģērba ražošanas uzņēmumu, apģērba formu un tās elementus nosaka izglītības iestādes direktors.

12.6 Izglītības iestādes noteiktās apģērba formas vai tās elementu lietošana ārpus šo noteiktumu apakšpunktā minētajiem pasākumiem ir aizliegta.

12.7 Izglītojamā likumiskais pārstāvis vai pilngadīgs izglītojamais līdz kārtējā mācību gada 1.augustam veic apģērba formas vai tās elementu pasūtījumu no apģērba ražošanas uzņēmuma.

 12.8 Apģērba formas pasūtījumu apstrādi, piegādi un apmaksas kārtību organizē apģērba ražošanas uzņēmums sadarbības līguma ietvaros.”;

 VII. Pārejas noteikums”

30. Šo noteikumu 12.1 punktu piemēro 2020./2021.mācību gada septīto klašu izglītojamajiem, 2021./2022.mācību gada septīto un astoto klašu izglītojamajiem, 2022./2023.mācību gadā septīto, astoto un devīto klašu izglītojamajiem.”.