Matemātikas un informātikas MC

Matemātikas un informātikas metodiskajā centrā darbojas kompetenti, radoši, profesionāli skolotāji, kuri mācību procesā izmanto dažādas mācību metodes. Mums ir svarīgi, lai skolēni iemīlētu un saprastu matemātiku. Skolēniem ir iespēja darboties praktiski, veidojot, radošos darbus, projektus, spēles matemātikā, piedalīties āra nodarbībās, matemātikas pēcpusdienās, konkursos, apmeklēt dažādas izstādes, kas saistītas ar eksaktajām zinātnēm, piemēram, Zinātnieku nakti. Katru gadu skolēni piedalās radošā tehnoloģiju pielietošanas konkursā “Ventspils IT challenge” un Eiropas Programmēšanas nedēļā. Ar lielu aizrautību skolēni piedalās loģiskās domāšanas konkursā “Bebr[a]s” un starptautiskajā matemātikas konkursā Ķengurs. Esam palīdzējuši uzplaukt daudziem jaunajiem talantiem. Skolēni ir piedalījušies gan valsts, gan starptautiskajās matemātikas un informātikas (programmēšanas) olimpiādēs.  Regulāri dalāmies pieredzē, izstrādājam metodiskos darbus. Sadarbībā ar Latvijas matemātikas skolotāju apvienību un ESF projektu “Dabaszinātnes un matemātika” esam palīdzējuši noorganizēt starptautisko konferenci “Matemātikas skolotāja kompetence”.
Daiga JēkabsoneDaiga Jēkabsone

matemātikas skolotāja, metodiskā centra vadītāja, Valsts Izglītības satura un eksaminācijas centra (VISC) ārštata metodiķe matemātikas maģistrs (Mg.math.) Vairākkārtīgi saņēmusi gan Izglītības un zinātnes ministrijas VISC atzinības rakstus par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā valsts matemātikas olimpiādēm, gan Latvijas Universitātes A. Liepas Neklātienes matemātikas skolas pateicības par labākajiem rezultātiem skolēnu sagatavošanā matemātikas olimpiādēm Latvijas reģionu vidusskolu grupā. Saņēmusi Siguldas novada domes atzinību par pašaizliedzību un profesionālo meistarību, gatavojot skolēnus un gūstot augstus sasniegumus valsts pārbaudes darbos matemātikā, par ieguldījumu darbā ar talantīgajiem skolēniem, par Siguldas valsts ģimnāzijas pieredzes popularizēšanu valsts mērogā. Saņēmusi Izglītības un Zinātnes ministrijas Pateicības rakstu par nozīmīgu ieguldījumiem skolēnu sagatavošanā 57.starptautiskajai matemātikas olimpiādei Honkongā, Ķīnas Tautas Republikā. 2018. gadā saņēmusi Siguldas Gada balvu izglītībā nominācijā “Gada balva par izcilību”. daiga.jekabsone@svg.lv

Svetlana Blokina

matemātikas skolotāja matemātikas maģistrs (Mg. math.)

svetlana.blokina@svg.lv
Kaspars Lācis matemātikas un fizikas skolotājs Matemātikas un fizikas skolotājs Dr. phys. – dabaszinātņu doktora grāds fizikā kaspars.lacis@svg.lv
 Indra Upīte-DambīteIndra Upīte-Dambīte matemātikas skolotāja profesionālais maģistra grāds saņēmusi Izglītības un zinātnes ministrijas VISC atzinības rakstu par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā valsts matemātikas 65.olimpiādei un Latvijas Universitātes A. Liepas Neklātienes matemātikas skolas pateicība par labākajiem rezultātiem reģionu skolu grupā skolēnu sagatavošanā matemātikas olimpiādēm indra.upite-dambite@svg.lv
Gunārs KanbergsGunārs Kanbergs Informātikas un datorikas skolotājs profesionālais maģistra grāds izglītībā gunars.kanbergs@svg.lv
Agita Ozoliņamatemātikas skolotāja dabaszinātņu bakalaura grāds matemātikā agita.ozolina@svg.lv 2021./2022.m. g. māca matemātiku 8.a,8.d,  9.a, 10.c,12.c klasē
Vēsma Luža Datorikas, programmēšanas pamatu un informātikas skolotāja profesionālais bakalaura grāds informācijas tehnoloģijās ar specialitāti programmēšanas inženieris vesma.luza@svg.lv2
Kitija Kristiāna Berga matemātikas skolotāja Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība kitija.berga@svg.lv 2023./2024.m. g. māca matemātiku 7.a, 7.d, 8.e klasē