Metodiskā centra organizētie pasākumi

Valsts ģimnāziju sadarbības projekti

Siguldas Valsts ģimnāzijas un Cēsu Valsts ģimnāzijas sadarbības projekts “Metodisko ideju laboratorija”

>>Darba kārtība<<

>>Pieredzes materiāli<<

>>Refleksija<<

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas, Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas un Siguldas Valsts ģimnāzijas atvērtā domnīca “Projekta darbs” – ar ko sākt?

24. martā Siguldas Valsts ģimnāzija kopā ar Rīgas Valsts vācu ģimnāziju un Liepājas Valsts 1. ģimnāziju īstenoja ģimnāziju sadarbības projektu “Atvērtā domnīca “Projekta darbs” – ar ko sākt?”, kuras laikā skolu pārstāvji no  aptuveni četrdesmit Latvijas skolām uzklausīja trīs ģimnāziju pieredzes un iedvesmas stāstus par projekta darba īstenošanas plānu mācīšanās procesā, kā arī dalījās pārdomās par citu skolu pieredzi. Sadarbības beigās tika radīts materiāls, kas lietderīgs projekta darba plānošanā un īstenošanā skolās.

Domnīcas “Projekta darbs” – ar ko sākt? prezentācija

Domnīcas “Projekta darbs” – ar ko sākt? refleksijas materiāli

Siguldas Valsts ģimnāzijas organizētie pedagogu profesionālās pilnveides kursi, semināri, lekcijas, metodiskās konferences