Nepieciešamie dokumenti

  1. Pieteikums programmai (izvēlētais mācību plāns – programma PROGRAMMA “SKAITĻI” ,PROGRAMMA “DABA’, PROGRAMMA “CILVĒKS”) papīra formātā skolēna vecāka parakstīts jāiesniedz, sniedzot pārējos dokumentus.
  2. Iegūto izglītību apliecinoša dokumenta kopija (skolas direktora parakstīta liecība), uzrādot oriģinālu.
  3. 1 fotokartīte skolēna apliecības izveidei (3x4cm).
  4. Vecāka iesniegums Siguldas Valsts ģimnāzijas direktoram (ģimnāzijas veidlapa). 
  5. Skolēna dzimšanas apliecība, pase vai ID karte jāuzrāda, iesniedzot dokumentus.