Kontakti

Skolas adrese: Krišjāņa Barona iela 10, Sigulda, Siguldas Novads, LV-2150

E-pasts: svg@sigulda.lv
Fakss: 67971461

Siguldas Valsts ģimnāzija pieņem elektroniski parakstītus dokumentus.

  Rūdolfs Kalvāns
Direktors
Doktors vadībzinātnē (Dr.sc.admin.)
rudolfs.kalvans@svg.lv
67976735
  Vaira Siliņa
Direktora vietniece metodiskajā darbā
Izglītības zinātņu maģistrs (Mg.sc.educ.)
vaira.silina@svg.lv
67976733
  Inguna Vuškāne
Direktora vietniece izglītības jomā
Pedagoģijas maģistrs  (Mg.paed.)
inguna.vuskane@svg.lv
67976734
  Ilze Koļesnikova
Direktora vietniece audzināšanas darbā
Ģeogrāfijas maģistrs (Mg.geogr.)
ilze.kolesnikova@svg.lv
67976733
Juta Upīte
Direktora vietniece
Izglītības zinātņu maģistrs (Mg.sc.educ.)
Humanitāro zinātņu maģistrs mākslās (Mg.art.)
juta.upite@svg.lv
  Ralfs Miķelsons
Direktora vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā
ralfs.mikelsons@svg.lv
67976730
  Verners Deksnis
Direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā jomā
verners.deksnis@svg.lv
  Ingrīda Ludbārža
Lietvede
ingrida.ludbarza@svg.lv
67971461
Evija Veide
Bibliotekāre
evija.veide@svg.lv

Maksātājs:
Siguldas novada pašvaldība
Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150
Reģ.nr. 90000048152
AS “SEB banka”
SWIFT (BIC) kods: UNLALV2X
Konta numurs: LV15UNLA0027800130404

Preču/pakalpojumu saņēmējs:
Siguldas Valsts ģimnāzija
K.Barona iela 10, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150