NordPlus projekts “Dust to Diamonds”

Nordplus Junior 2021 programmas projekts “Dust to diamonds”, NPJR-2021/10132

2020./2021. m.g. notika sagatavošanās, plānoša projekta īstenošanai. Sadarbība starp Latvijas, Somijas, Igaunijas trīs valstu ģimnāzijām. Projektā iesaistīti desmit 10.-12. klašu skolēni un četri skolotāji. Projekta Nordplus Junior mērķis ir sagatavot skolēnus un pieaugušos zaļākai nākotnei un informēt sabiedrību par vides jautājumiem, ar kuriem mēs saskaramies mūsdienu pasaulē. Galvenie projekta jautājumi ir par klimatu, dabas aizsardzību un ilgtspējību, sasaistot tehnoloģiskās un radošās iespējas un mācību rezultātus par šo tēmu.