Projekts Latvijas Skolas soma

Projekts “Latvijas skolas soma” – Rīgas Strazdumuižas vidusskola

“Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.

Programmā iekļautas norises, kas dod iespēju skolēniem klātienē iepazīt Latvijas mākslu un kultūru (mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, materiālajā un nemateriālajā kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā), tai skaitā izzināt Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības.

2021./2022.m.g.

Pasākuma nosaukums un saturiskā pakalpojuma nodrošinātājs Laiks Vieta 7.–9. klase 10.–12. klase
Muzejpedagoģijas nodarbība
SIA “Ziedoņa klase”  
16.septembris Krimuldas pagasta, Murjāņos, Ziedoņa  muzejā     18
Virtuālās realitātes nodarbība “Mūzika un skaņa” SIA “P.N.R.” 8.oktobris Siguldas valsts ģimnāzija 107  
SIA “Ziedoņa klase”
nodarbības
“Blēņas un pasakas” 
Nodibinājums „Imanta
Ziedoņa fonds „Viegli””
8.oktobris Siguldas valsts ģimnāzija 46  
Nacionālā teātra – “Rīgas pilsētas II teātris” Izrādes ieraksts 11.novembris Skatīta digitāli   164
J.Kaukuļa patriotisko autordziesmu programma  “Pūt uguni, dedz uguni!” Biedrība „Dzelzs Vilks” 16.novembris Siguldas valsts ģimnāzija   60
Filmas “Emīlija. Preses karaliene”
Latvijas Kinematogrāfistu savienībaRealizēts starppriekšmetu sadarbības projekts “Laikmets, personība, raksturs” 

(literatūra, sociālās zinātnes un vēsture, kultūras pamati, audzināšana)

Auditorija: 10.klašu skolēni

Mērķis –  radīt izpratni par laikmeta vēsturiskajiem notikumiem, izvēli ekstremālās situācijās, kā arī analizēt spēcīgu personību tās attīstībā, izprast vēsturisko kontekstu un cilvēku rīcību

Sadarbojoties dažādu priekšmetu pedagogiem, tika apskatīts laikmets un personība no dažādiem aspektiem. Darbs pie projekta turpināsies nākamajā semestrī, iepazīstoties ar Laimas Muktupāvelas romāna “Mīla. Benjamiņa” fragmentiem. 

13.-16.decembris Skatīta digitāli   80
Koncerts, darbnīca. Zvanu ansamblis “Primuss” “Zvanu skaņu valstība” Kristapa Karpa vadībā 20.decemris Siguldas valsts ģimnāzija 158 76