Projekts PROMEHS Garīgās veselības veicināšana skolās

Aicinām piedalīties konferencē “Garīgās veselības veicināšana skolās”

Latvijas Universitāte sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību un piecām Eiropas valstīm ir izstrādājusi jaunākajās zinātniskajās atziņās balstītu garīgās veselības veicināšanas programmu izglītības iestādēm – preventīvu pasākumu kopumu no pirmsskolas līdz vidusskolai, ieskaitot mācības un atbalstu skolotājiem un vecākiem. Projekta “Garīgās veselības veicināšana skolās” (PROMEHS) mērķis ir izstrādāt pierādījumos balstītu vispārējās garīgās veselības veicināšanas programmu, ar mērķi uzlabot skolēnu sociālo un emocionālo labklājību, uzlabojot viņu attieksmi pret sevi, citiem un mācīšanos kopumā, kā arī mazināt ar uzvedību saistītās problēmas, tai skaitā agresiju, emocionālo stresu un satraukumu. Šīs pieejas efektivitāte tiks pārbaudīta Latvijā, Itālijā, Horvātijā, Grieķijā, Portugālē un Rumānijā, kas ir starptautiskā projekta partnervalstis.

Lai gūtu teorētiskas un praktiskas zināšanas par veselīgas personības attīstību skolā Siguldas Valsts ģimnāziijas skolotāji piedalījās projekta  “Garīgās veselības veicināšana skolās” konferencē Siguldā, 2020.gada 25.augustā.  Projekta pētījumā iesaistīti Siguldas Valsts ģimnāzijā  9.klašu skolēni, viņu vecāki un 9.klašu audzinātājas.  Sadarbībā ar projekta vadītāju Latvijā, LU profesori Baibu Martinsoni, Siguldas Valsts ģimnāzija atbalstījusi projektā iesaistīto skolotāju apmācību 2020.gada 21. un 22. oktobrī, vecāku konferenču tiešsaistes (straumēšanas) nodrošināšanā.