Lieliska ziņa Siguldas Valsts ģimnāzijas simtgadē!

Jau šogad plānots uzsākt jauna Siguldas Valsts ģimnāzijas mācību korpusa būvniecību un esošās skolas ēkas Ata Kronvalda ielā 7 pārbūvi!

Kā to paredz Siguldas novada izglītības nozares attīstības stratēģija, pēc 2020.gada Siguldas Valsts ģimnāzija atradīsies Ata Kronvalda ielā 7, ēkā, kur tā jau vēsturiski ir atradusies, savukārt Siguldas pilsētas vidusskola, iegūstot plašākas telpas lai vienuviet varētu mācīties visi skolēni no 1.-12.klasei, darbu turpinās Krišjāņa Barona ielā 10.

Ņemot vērā šī brīža augstās būvniecības izmaksas, jaunā mācību korpusa būvniecības un skolas ēkas pārbūves izmaksas sasniedz 11,8 miljonus eiro un pašvaldības speciālisti tuvākajā laikā pārskatīs projektu, lai samazinātu izmaksas par no 12 līdz 15%, kas ļautu samazināt projekta izmaksas vismaz līdz 10,2 miljoniem eiro. Nozīmīgi, ka daļu no izmaksām segs Eiropas Reģionālās attīstības fonds, kas Siguldas Valsts ģimnāzijas un Siguldas 1.pamatskolas rekonstrukcijai un materiāltehniskās bāzes modernizācijai ir piešķīris turpat 3 miljonus eiro, bet valsts līdzfinansējums skolu rekonstrukcijai paredzēts vairāk nekā 1,6 miljoni eiro.

Jaunajā skolas korpusā Ata Kronvalda ielā atradīsies 12 mācību klases, pedagogu kabineti, ēdamzāle, aktu zāle, bibliotēka, lifts, kā arī tehniskās telpas. Skolā tiks veidota atvērta un skolēniem draudzīga vide, ieplānojot zonu atpūtai un individuālajam darbam. Tāpat plānots izveidot labiekārtotu, slēgtu skolas pagalmu, saglabājot un atjaunojot galveno ieeju skolā. Gan esošās skolu ēkas, gan jaunais skolas korpuss tiks veidotas kā energoefektīvas ēkas ar mūsdienīgām apgaismojuma, ventilācijas un siltuma apgādes sistēmām.

7.martā plkst.18.00 Siguldas Valsts ģimnāzijas aktu zālē notiks  projekta prezentācija, kurā aicināts piedalīties ikviens interesents!