11.d.klase viesojas mākslinieces Kristīnes Kliginas darbnīcā

22.septembrī kultūras pamatu stundā 11.d. klases skolēni viesojās mākslinieces – siguldietes Kristīnes Kliginas darbnīcā “Vieta nr.6”

“Vieta nr.6” atrodas Siguldas pils kvartālā. Tā bija lieliska iespēja padziļināt kultūras
pamatu stundās iegūtās zināšanas par mākslas virzieniem, to
izpausmēm 21.gadsimtā un uzzināt, kā veidojusies mākslinieces radošā
biogrāfija.
Bija interesanti un iedvesmojoši uzzināt, kā K.Kligina meklēja savu ceļu
mākslā, kā tapa viņas darbnīca ‘Vieta nr.6”, kurā notiek gan mācību
process, gan citu mākslinieku izstādes. Skolēni iepazinās ar izstādi, kurā
redzami jaunās mākslinieces Martas Gotlības gleznotie putni.
Paldies Kristīnai Kliginai par viesmīlību un skolēnus motivējošajiem
vārdiem!
Informāciju sagatavoja kultūras pamatu skolotāja Inese Berga