Ata Kronvalda balva Intai Romanovskai

Skolotājai Intai Romanovskai piešķirta Ata Kronvalda fonda balva

29.septembrī Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs pasniedza piecām
Latvijas skolotājām Ata Kronvalda fonda balvas par ieguldījumu darbā
ar talantīgajiem skolēniem, gatavojot tos novada un valsts olimpiādēm
un zinātniski pētnieciskajiem darbiem. Šogad starp apbalvotajām
skolotājām bija arī mūsu skolas vēstures un sociālo zinātņu skolotāja
Inta Romanovska.

Sirsnīgi sveicam!