Dalība starptautiskā jauno vēsturnieku seminārā

Pagājušā gada maijā ģimnāzijas 9.klases skolnieces Rūta Bērziņa un Liveta Birzgale ar pētījumu “Ata
Kronvalda piemineklis Siguldā” ieguva 2.vietu Latvijas vēstures un sociālo zinātņu skolotāju biedrības
rīkotajā konkursā ‘Vēsture ap mums”. Šādi konkursi notiek visās Eiropas valstīs, kuru vēstures skolotāju
biedrības ir starptautiskās Eiropas vēstures skolotāju asociācijas (EUSTORY) biedri. Visu nacionālo
konkursu uzvarētāji tiekas starptautiskā seminārā, kurā nostiprina savas zināšanas vēsturē un iepazīstas
ar citu valstu kultūru.
Arī Rūta un Liveta, jau kā ģimnāzijas sociālo zinātņu virziena 10.klases skolnieces, izmantoja godam
nopelnīto balvu- iespēju piedalīties EUSTORY seminārā, kurš šogad notika Prāgā no 28. septembra līdz 2.
oktobrim.
Rūtas un Livetas iespaidi: “Mēs pirmo reizi vienas pašas devāmies uz ārzemēm, uz Prāgu, kur līdz tam
nebijām bijušas. Bija iespēja satikties ar EUSTORY konkursu uzvarētājiem no dažādām Eiropas valstīm,
kuri dalījās ar savu pieredzi, valstu vēsturi. Atmosfēra bija draudzīga, lai gan bijām vecuma ziņā jaunākās
dalībnieces, jutāmies komfortabli, visi bija saprotoši. Un Prāga pati par sevi bija brīnišķīga!”
Prieks par Rūtas un Livetas panākumiem!

Informāciju sagatavoja vēstures un sociālo zinātņu skolotāja Inese Berga