Gada klase 2023

SVĢ 2023 Gada klase dodas uz Pērnavu.

Pamatskolas grupā uzvarējusī 9.b klase 20. novembrī apmeklēja kaimiņu valsts
pilsētu Pērnavu. 100 m pirms robežas viņi devās uz 20.gs. sākumā būvēto Ainažu

Ziemeļu molu. Tā nolūks bija ierīkot šaursliežu dzelzceļa atzarojumu no Ainažu
stacijas līdz viļņlauzim, lai atvieglotu kuģu izkraušanu un iekraušanu. Darbus
pārtrauca Pirmais pasaules karš. Mūsdienās no Ziemeļu mola Ainažos saglabājies
vairāk nekā puskilometru garš mola posms, kas sastāv no lieliem laukakmeņiem.
Nākamais apskates objekts bija 1998. gadā izveidotā dabas izpētes taka
Rannametsa–Tolkuse (2,2 km), kas ir viena no trīs populārākajām Igaunijā.
Pārgājiens sākās Igaunijas augstākās kāpas Topimāgi (34 m) virsotnē, kas apaugusi ar
simtgadīgām priedēm un kāpiens skatu tornī ar skatu līdz pat Kihnu salai. Noslēgumā
kopīga atpūta Igaunijas lielākajā ūdens parkā “Tervise Paradiis” un gardas pusdienas.
Par šo kopā būšanu pateicība Siguldas novada pašvaldībai un aicinām klasēm būt
aktīvām.

Informāciju sagatavoja Indra Upīte-Dambīte