Pieminot Lāčplēša ordeņa kavalieri Žani Ķinci

9.A klase sakopj Lāčplēša ordeņa kavaliera atdusas vietu.

Patriotu nedēļā, gaidot Lačplēša dienu 9.a klasei jau izveidojusies tradīcija sakopt
Siguldas kapsētā Lāčplēša ordeņa kavaliera virsleitnanta Žaņa Ķinča atdusas vietu. Lai arī laiks
bija lietains, skolēni čakli strādāja.

8.novembrī visa klase devās godināt un aizdegt svecītes uz Siguldas kapiem. Žanis Ķincis
ir vienīgais siguldietis, kurš saņēma Lāčplēša ordeni. Par viņa cīņu gaitām un drosmi kaujā, 9.a
klases skolniece Ģertrūde Taranda bija sagatavojusi materiālus, ko arī pastāstīja pārējiem
klasesbiedriem.

Savu Lāčplēša cīņu viņš izcīnīja durkļu cīņās pie Kaugurciema 1919. gada 18. maijā
kapteiņa Zolta rotas sastāvā. Ienaidnieka uzbrukuma laikā viskritiskākajā brīdi, kad rotai bija
beigusies munīcija, Žanis Ķincis veda savus kareivjus durkļu cīņā un pirmais ielauzās atpakaļ
ierakumos, taču tika smagi ievainots, zaudējot abas acis un kļūstot akls uz mūžu. 1920. gadā par
kaujas nopelniem Žanis Ķincis apbalvots ar Lāčplēša kara ordeni.


Latvijas brīvvalsts laikā Žanim Ķincim piešķīra jaunsaimniecību Cieceres pagastā un
1.kategorijas kara invaliditātes pensiju. Pēc Latvijas neatkarības zaudēšanas viņam visas
privilēģijas atņēma. Tomēr visu atlikušo mūžu dzīvodams tumsā, viņš turpināja būt patriots,
nezaudējot vitalitāti un dzīvessparu. Žanis Ķincis zemes klēpī guldīts Siguldas kapos 1964. gadā.
9.a klases skolēni nolika svecītes karoga krāsā, godinot Brīvības cīnītāju Ž.Ķinci.

Pateicība un mūžīga piemiņa brīvības cīņu dalībniekiem!

Informāciju sagatavoja: vēstures skolotāja A.Ūdre