Skolēnu pašpārvalde

oktobra sākumā uz pirmo sēdi sanāca jaunie s dalībnieki. Dalībnieki tika informēti par pašpārvaldes darbību, iespējām un turpmākajiem plāniem. Kopīgi tika izvēlēti jaunie departamentu pārstāvji. Pašpārvaldi šogad vada Elizabete Arāja, kuras vietnieks vidusskolā ir Kristians Millers un pamatskolas vietniece ir Elza Šmitiņa. Mediju departamentu vadīs Ingrīda Ignatova, par pasākumu departamentu rūpēsies Laima Ozoliņa un komunikāciju departaments uzticēts Marijai Balodei.