SVĢ SAŅEM GADA BALVU IZGLĪTĪBĀ

SVĢ SAŅEM GADA BALVU IZGLĪTĪBĀ

Siguldas novada pašvaldība ik gadu godina tos skolotājus, kuri aizvadītajā mācību gadā savu profesionalitāti, entuziastu un sirdsdegsmi parādījuši īpaši spilgti.

  1. oktobrī kultūras centrā “Devons” gada balvu izglītībā saņēma
  • LATVIEŠU VALODAS UN LITERATŪRAS SKOLOTĀJA ILZE ZĪRIŅA-EGLĪTE – nominācijā “Gada balva par izcilību” ,
  • MATEMĀTIKAS SKOLOTĀJA INDRA UPĪTE-DAMBĪTE – nominācijā “Gada balva par darbu ar skolēniem no 7. līdz 12. klasei”,

SVEICAM LAUREĀTUS, lepojamies, ka SVĢ strādā aizrautīgi, gudri, inteliģenti un radoši darbinieki, kas ikdienas darbu veic entuziastiski un atbildīgi!