Konkursa “Solve for Tomorrow” Baltijas valstu fināls

Siguldas valsts ģimnāzijas 9.e klases komanda (Madara Cauce, Elīza Auziņa,
Luīze Marta Līvmane un Marta Siliņa) 13.decembrī pārstāvēja Latviju SAMSUNG rīkotā
konkursa “Solve for Tomorrow” Baltijas valstu finālā.
SAMSUNG šogad aktualizēja ļoti svarīgu tēmu – skolēnu labbūtība skolā. Konkursā
varēja iesniegt idejas savas skolas emocionālās un praktiskās vides uzlabošanai ar
tehnoloģiju palīdzību. Pirmajā kārtā Latvijā konkursam pieteicās nedaudz vairāk par 600
skolēniem, tikai piecas komandas tika izvirzītas uz Baltijas valstu finālu.
Skolniecēm ir ļoti liels prieks, ka skolotāja Solvita Lapiņa viņas pamudināja pieteikties
šim konkursam. Pirmās vietas netika iegūtas, tomēr dalība konkursā mums deva lielu pieredzi.
Kopā ar treneri Kārli Jonāsu tika apgūti dizaina domāšanas uzdevumi, kas palīdzēja uzlabot
sākotnējo ideju. Nedēļa pirms fināla bija patiešām aizraujoša un spraiga. Tika tulkota
prezentācija angļu valodā, skolnieces mācījās prezentēt savu ideju – aplikāciju, kurā viegli varētu
reģistrēt stundas nokavēšanas pieteikšanu un iziešanu no klases. Ļoti interesantas bija
tiešsaistes sarunas ar Baltijas valstu mentoriem, kas mācīja pasniegt savu ideju vajadzīgajai
auditorijai. Finālā meitenes jutās kā angļu valodas eksāmenā, prezentējot savu ideju starptautiskai
žūrijai un pārējām komandām no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas.
Baltijas valstu fināls noslēdzās ar Igaunijas komandas uzvaru, kas startēja ar ideju
izstrādāt aplikāciju iespējai anonīmi un operatīvi ziņot skolas personālam par bulinga
gadījumiem.

Informāciju sagatavoja 9.e klases skolniece Madara Cauce