Rīgas skolēnu līdzdalības forums

Šī gada 1. decembrī VEF kultūras pilī norisinājās “Rīgas skolēnu līdzdalības forums”. Forums pulcēja skolēnu pašpārvalžu, skolas administrāciju un vecāku padomju pārstāvjus no vairāk nekā 30 Rīgas skolām, kā arī SVĢ, lai apskatītu tādus jautājumus kā pašpārvalžu finansējuma apmērs, lēmumu pieņemšanas kārtība un citi jautājumi, kas veicinātu skolēnu līdzdalību ilgākā laika periodā.

Viena no foruma aktivitātēm bija diskusija “Kā jaunietis var būvēt savu skolu?”. Tajā piedalījās mūsu skolas direktors Rūdolfs Kalvāns un skolēnu pašpārvaldes vadītāja Elizabete Arāja, kā arī Eiropas parlamenta deputāte Dace Melbārde, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Laima Geikina un Rīgas skolu skolēni Markuss Damulēvičs un Alise Zakse.