Pašvadītas mācīšanās – Starpdisciplinārā projekta “Sigulda aizrauj!” 8. klasēm noslēguma pasākums

Pašvadīta mācīšanās saistās ar to, ka skolēns pats domā par savas mācīšanās
mērķiem, stratēģijām, kā arī plāno, uzrauga un novērtē šo procesu. Starpdisciplinārais
projekts tika virzīts un tajā piedalījās ģeogrāfijas, datorikas un sociālo zinību
skolotāji. Visām 8. klasēm bija nepieciešams sadarboties pāros vai grupās, izveidot
videomateriālu un bukletu – reklamējot Siguldas novadu tūristiem. Sasniedzamie
rezultāti atšķirās, bet kopumā tie tika virzīti uz projekta mērķi.
Tā ģeogrāfijā skolēniem bija nepieciešams zināt un mācēt atšķirt dabas un
cilvēku veidotos tūrisma resursus, veidot izpratni par resursu nozīmi un ilgtspējīgu
saglabāšanu. Datorikā – attīstīt prasmes savas ieceres realizācijai pēc izveidota
scenārija filmēt, fotografēt un ierakstīt audio. Veikt iegūto materiālu pēcapstrādi,
izveidot videostāstu un saglabāt to atbilstoši lietošanas mērķim. Sociālās zinībās –
iekļaujot tūrisma sektorus un produktus – transportu, naktsmītnes, ēdināšanu un ar to
saistītās izmaksas, veikt aprēķinus un izveidot bukletu.
Projekta noslēgumā skolēni reflektēja par savu mācīšanos jeb apzināti sprieda
par savas mācīšanās darbībām, veicot SVID analīzi.
29. janvārī – noslēguma pasākumā uzstājās katras klases labāko darbu autori
un saņēma Atzinības rakstus. 8.b klasē savu bukletu prezentēja – H.M.Gulāns, 8.c
klasē – R.Iga un B.Bīnerts, bet 8.d klasē L.Rozenberga un D.N.Krastkalne. Labāko
videostāstu autori ir 8.b – I.Tomsons un E.Vanags, 8.c – A.Muskate un E.Mileiko, bet
8.d klasē – I.Nuķis un E.Veidemanis.
Kā labākie autori gan bukletu prezentācijā, tā arī videostāstā bija 8.a klases
skolēni I.Ignatova un E.Meistere, bet 8.e klasē P.Šmite un K.Veckunga.
Paldies 8. klašu skolēniem par atsaucību un radošumu, bet skolotājiem un
audzinātājiem par ieinteresētību un nopietnu darbu, lai pašvadītās mācīšanās process,
veidojot šo projektu, izdotos.

Informāciju sagatavoja Sociālo zinību skolotāja A.Ūdre