7.b “ Pilsētas ekspedīcijā”

Pirmdien iesākās barikāžu atceres nedēļa. Ance no 7.b bija sagatavojusi testa jautājumus par
Barikāžu dienām. Kopīgi klausījās atmiņu stāstus un vēl piektdien 7.b klasei notika āra pasākums
“Pilsētas ekspedīcija”, lai kaut nedaudz izjustu, kā ir būt ārā ziemas apstākļos. Ar mazliet salstošām
kājām, slapjām zeķēm, sniega pikām pie bikšu galiem… Ar dažādiem interaktīviem uzdevumiem
komandām laika posmā no 16.00 – 19.00 bija jāveic uzdevums un jāapmeklē pēc iespējas vairāk
kontrolpunkti, kur daļā no tiem bija arī īpašie uzdevumi. Piem. Salikt puzli, atrast kokā ābolu, noiet pa
līdzsvaru stieni, veidot kopbildi u.c. Kopumā bija 20 kontrolpunkti un 8 uzdevumi. Tika aicināti
skolasbiedri no 7.a. ,7.d. Pauls, Rūdolfs no 10.b un Jānis no 12.b. Veiklākās komandas tika apbalvotas
kopīgā pasākumā pie ugunskuriem vārot tēju un zupu.
Pateicība par ieguldīto darbu un laiku Mārim un Lailai Zinbergiem un Gintam Kalniņam.

 

Informāciju sagatavoja 7.b klases audzinātāja Indra Upīte-Dambīte