Sasniegumi Latvijas 49. atklātajā matemātikas olimpiādē

Šajā mācību gadā valsts atklātajā matemātikas olimpiādē 5.-12. klašu grupā piedalījās
5130 skolēni no visas Latvijas (5.klasē – 938 skolēni; 6.klasē – 759 skolēni; 7.klasē –
692 skolēni; 8.klasē – 643 skolēni; 9.klasē – 778 skolēni; 10.klasē – 576 skolēni;
11.klasē – 456 skolēni; 12.klasē – 288 skolēni).

No sirds lepojamies ar mūsu talantīgajiem skolēniem, kuri uzrādīja lieliskus
rezultātus Latvijas 49. atklātajā matemātikas olimpiādē!
1.vieta
Marta Korņejeva – 8.d klase (matemātikas skolotāja Daiga Jēkabsone)
2.vieta
Ance Pakalne – 7.b klase (matemātikas skolotāja Indra Upīte-Dambīte)
Gustavs Gailišs – 8.b klase (matemātikas skolotāja Daiga Jēkabsone)
Henrijs Miks Gulāns – 8.b klase (matemātikas skolotāja Daiga Jēkabsone)
Indriķis Nuķis – 8.d klase (matemātikas skolotāja Daiga Jēkabsone)
3.vieta
Georgs Veinbergs – 8.b klase (matemātikas skolotāja Daiga Jēkabsone)
Atzinība
Ralfs Endželis – 7.e klase (matemātikas skolotāja Agita Ozoliņa)
Augusts Sidrevics – 7.d klase (matemātikas skolotāja Kitija Kristiāna Berga)
Līva Zinberga – 7.b klase (matemātikas skolotāja Indra Upīte-Dambīte)
Namejs Iesalnieks – 8.d klase (matemātikas skolotāja Daiga Jēkabsone)
Rostislavs Pavlovs – 10.b klase (matemātikas skolotājs (Kaspars Lācis)

Paldies skolēniem un skolotājiem par ieguldīto darbu!