Starptautiskā dzimtās valodas diena

21.februārī Siguldas Valsts ģimnāzijā atzīmējām Starptautisko dzimtās valodas
dienu. Pēc Latviešu valodas un literatūras Metodiskā centra skolotāju iniciatīvas visi
iesaistījās akcijā “”Parādi rokrakstu!”, jo pavisam nedaudz pārveidojām jau zināmo
saukli, kurš mums skanēja kā- “Valoda dzīvo ,kamēr tu tajā raksti!”.
Paldies visiem iesaistītajiem par tautasdziesmu atveidojumiem, bet īpašs paldies
skolotājai Intai Janulei par filigrāni izstrādātajiem tautasdziesmu norakstiem!