21.martā Siguldas Valsts ģimnāzijā norisinājās Pasaules dzejas dienai veltīta lasītāju klubiņa
nodarbība, kurā skolēni izmēģināja “blackout poetry” (teksta dzēšanas metodi), radot paši savu
dzejoli, kā arī veica citus, ar dzeju saistītus, radošās rakstīšanas uzdevumus. Liels paldies par
atsaucību un dalību!
Nodarbībā iepazināmies arī ar jauniešu literatūru, ar ko papildināti skolas bibliotēkas plaukti.
Visi interesenti laipni aicināti izvēlēties savu nākamo lasāmvielu!
Nākošā lasītāju klubiņa tikšanās notiks 17.aprīlī pulksten 16.00, tajā katrs rosināts brīvi dalīties
ar mēneša laikā izlasīto un pievienoties aktivitātēm skolas bibliotēkā.

Informāciju sagatavoja skolas bibliotekāre Ulrika Ūpe.