Eiropas Rakstnieku diena. Tikšanās.

25.martā, Eiropas Rakstnieku dienā, Siguldas Valsts ģimnāzijā noritēja tikšanās ar starptautiskās
rakstnieku, publicistu un redaktoru organizācijas Latvijas PEN vadītāju Ingu Gaili, kā arī organizācijas
pārstāvi Aļesju Losevu.
Latvijas PEN ir organizācija, kas veicina literatūras izplatību un iestājas par vārda brīvību. Tā vēršas pret
literāru darbu cenzūru un pašcenzūru, diskrimināciju un vardarbību, rakstnieku vajāšanu un
nogalināšanu. Tikšanās laikā ar vidusskolēniem tika pārrunāti šie un citi jautājumi, noslēgumā piedāvājot
autoru dzejas lasījumus: A.Loseva iepazīstināja ar dzejoli “Baltkrievu klusēšana”, savukārt I.Gaile nolasīja
dzejoli “Mariupole”.
Tikšanos skolā organizēja latviešu valodas un literatūras skolotāja Ilze Zīriņa-Eglīte, tā realizēta kultūras
centra “Siguldas devons” pavasara literatūras programmas ietvaros. Paldies Sandrai Martai Grudulei.

Informāciju sagatavoja bibliotekāre Ulrika Ūpe.