Ēnu diena

Individuāli pieteikties un iegūt Ēnotāja statusu var ikviens Siguldas Valsts ģimnāzijas 10. – 12.klašu jaunieties.
Kad ir saņemts apstiprinājums no darba devēja, par to informē savu klases audzinātāju!
Līdztekus citām profesijām skolēniem tiek dota iespēja”pielaikot” profesiju un iejusties arī Siguldas novada pašvaldības darbinieku “ādā”!

Lai pieteiktos, skolēni aicināti meklēt Siguldas novada pašvaldības vakances “Ēnu dienas 2024” oficiālajā tīmekļa vietnē enudiena.lv un iesniegt savu pieteikumu, īsi raksturojot sevi.

Ja skolēns ēnu dienas portālā neatrod sev interesējošo Siguldas novada pašvaldības vakanci, lai raksta uz e-pasta adresi gunita.strazdina@sigulda.lv, un skolēnam tiks piemeklēts viņa profesijas izvēlei atbilstošākais speciālists.

“Ēnu diena” ir pasaulē atpazīstama un atzīta “Junior Achievement” karjeras izglītības programma 1.–12. klašu skolēniem, kuras laikā tie apmeklē kādu darba vietu un vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Latvijā “Ēnu diena” ir biznesa izglītības biedrības “Junior Achievement Latvia” (JA Latvia) reģistrēta preču zīme. Norises mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum. Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.

Pagājušajā gadā “Ēnu dienā” Siguldas novada pašvaldībā viesojās 27 skolēni. Vispieprasītākās profesijas, ko skolēni vēlējās iepazīt, bija Siguldas novada pašvaldības domes vadība un Siguldas novada Pašvaldības policijas inspektors.