Es un ES

9. klašu konkurss – veltīts Eiropas dienai

Svētku nedēļā, pirmdienas audzināšanas stundā, Siguldas Valsts ģimnāzijas zālē notika konkurss “Es un ES”, kas bija domāts tieši 9. klašu skolēniem ar mērķi –
padziļināt skolēnu zināšanas par Eiropas Savienību, tās institūcijām un realizēto politiku.
Gatavošanās konkursam veicināja dziļāku izpratni par ES Parlamenta darbu un Latvijas deputātu sasniegumiem.
Jaunatnes kluba “Māja” dalībnieki vienu konkursa kārtu organizēja līdzīgi, kā TV raidījumā ”Gudrs, vēl gudrāks”. Konkursu gatavoja un vadīja žūrija – ģimnāzijas skolēni,
Jaunatnes kluba “Māja” dalībnieki – Elza Sīle ( 11.c), Roberts Žanis Bete ( 11.b), Madara Avotiņa (11.d) un Laura Egle ( 11.a). Konkursa uzdevumi bija saitīti ar ES kā valstu savienību, tās ekonomisko un monetāro politiku, paplašināšanās iespējām. Tikpat nozīmīgs ir Latvijas ceļš uz ES, kas sākās ar Neatkarības deklarācijas pieņemšanu – šogad svinam jau 34. gadadienu.
Spraigā sacensībā 1. vietu ieguva 9 b klases komanda ( audzinātāja I.Celmiņa). Tikai par nedaudz punktiem atpalika un 2. vietu ieguva 9 c klases komanda ( audzinātāja
K.Ūzuliņa), bet 3. vietu ieguva 9 a klases komanda ( audzinātāja A.Ūdre). Atzinību ieguva 9.e klases komanda ( audzinātāja S.Lapiņa) un 9.d klases komanda ( audzinātāja
I.Koļesnikova). Arī līdzjutējiem savās klasēs bija doti uzdevumi, ko visas klases veica lieliski un tā nopelnīja savai komandai papildus punktus.
Paldies 9. klašu audzinātājām un konkursa žūrijai!

 

 

 

Informāciju sagatavoja:Sabiedrisko zinātņu MC vadītāja A.Ūdre