Valsts olimpiāžu uzvarētāju apbalvošanas pasākums

Valsts olimpiāžu uzvarētāju apbalvošanas pasākums

8.maijā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē notika vairāku mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāju apbalvošana. Vairāki mūsu skolas skolēni
svinīgos apstākļos saņēma diplomus, medaļas un piemiņas balvas:

 •  Laura Gardere (matemātikas Valsts olimpiādē 3.vieta; skolotāja I.Upīte-
  Dambīte)
 • Justs Jēkabsons (matemātikas Valsts olimpiādē 3.vieta;skolotājs K.Lācis)
 • Laura Pakalne (vēstures Valsts olimpiādē 2.vieta; skolotāja I.Berga)
 • Patrīcija Laura Priedulēna (vēstures Valsts olimpiādē 3.vieta;skolotāja
  I.Berga)
 • Gatis Zlojs (vēstures Valsts olimpiādē atzinība; skolotāja I.Romanovska)
 • Evelīna Balode (angļu valodas Valsts olimpiādē 3.vieta; skolotāja
  I.Dvinska)