SVĢ jauniešu Markusa un Oto dalība  Junior Achievement Latvia aktivitātēs

SVĢ jauniešu Markusa un Oto dalība  Junior Achievement Latvia aktivitātēs

Uzsākot 2018./2019. m. g. Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēns, nu jau absolvents, Markuss Kozlinskis, izturot spraigu atlasi, vairāk kā 100 pretendenti, piedalījās Junior Achievement Latvia Līderu programmā, kur, sadarbībā ar Līderu programmas mentoriem, Latvijā pazīstamiem uzņēmējiem un augsta līmeņa vadītājiem, Rīgas Koučinga skolas treneriem un koučiem, jaunieši programmas ietvaros īstenoja savu projekta ideju, kas dod kādu labumu sabiedrībai. Viena mācību gada laikā programmas dalībnieki piedalās meistarklasēs, kurās apguva projektu vadību, saviesīgu sarunu mākslu, mediju treniņu, uzņēmējdarbības veidošanas pamatus un diskutē ar Latvijā veiksmīgām personībām, smeļoties jaunu, vēl nebijušu pieredzi.

Par programmas pieredzi stāsta Markuss: “Līderu programma ir bijis lielisks piedzīvojums nepilna gada garumā. Nešaubos, ka meistarklasēs iegūtās prasmes – laika pārvalde, publiskās runas principi, lietišķā etiķete – būs noderīgas turpmākajās dzīves gaitās.  Domāju, ka man visvērtīgākais ieguvums bija koučinga sesijas. Ar kouča atbalstu 9 mēnešos izdevās pilnveidot savu personību, sasniedzot uzstādītos mērķus. Interesantas un visnotaļ izglītojošas bija tikšanās ar mentoriem. No sarunām ar LTRK prezidentu A. Rostovski uzzināju par jaunām valsts pārvaldes formām, valstu ārpolitikām, izglītības nozīmi sabiedrības attīstībā, savukārt I. Pīgozne sniedza padomus līderībā, dzīves filozofijā. Šī programma ir fundamentāla sastāvdaļa manā pašreizējā pasaules skatījuma formējumā. Aicinu, ikvienu 16-20 gadus vecu jaunieti pieteikties šai programmai jau novembrī!”

 

Šovasar  no 5. līdz 10. augustam Junior Achievement Latvia (JA Latvia) sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA), organizēja  praktiskās uzņēmējdarbības un līderības nometni talantīgiem jauniešiem Junior Achievement Unlocked 2019 Ventspilī. Nometnē ne tikai piedalījās Markuss, bet arī SVĢ 12. klases skolnieks Oto Laiva, kurš savu vietu izcīnīja, iegūstot 2. vietu ideju konkursā „Radi Siguldai”. Par nometnes pieredzi stāsta Oto: “Nometne bija ļoti interesanta un iedvesmojoša. Satiku daudz aizrautīgus un talantīgus vienaudžus. Katru dienu nometnē uzzināju kādu jaunu lietu, kas noteikti noderēs skolā un turpmākajā dzīvē. Visinteresantākā nometnes daļa bija sadalīšanās komandās un biznesa idejas izstrādāšana. Kopumā nometne bija lieliska pieredze un domāju, ka vairāk skolēniem būtu interesanti tādā piedalīties un arī uzzināt kaut ko noderīgu nākotnei.”

Milzīgs prieks par Markusa izturību un darbošanās gribu , kā arī sasniegumiem, absolvējot Līderu programmu.

Informāciju par JAL aktivitātēm, gan atskatā, gan nākotnē ir iespējams iegūt www.jal.lv Interesentiem lūgums interesēties pie skolotājas Ineses Zlaugotnes; inese.zlaugotne@svg.lv