Author
Arnita Čoiča

Valsts aizsardzības dienestam brīvprātīgi piesacījušies arī SVĢ 12. klases absolventi.

Valsts aizsardzības dienestam brīvprātīgi piesacījušies arī SVĢ 12. klases absolventi. 

Valsts aizsardzības dienests sniedz iespēju pilsoņiem iegūt zināšanas un sapratni par valsts aizsardzību, uzlabot individuālās rīcībspējas, kā arī piedalīties valsts aizsardzības stiprināšanā. Lepojamies, ka pēc 12. klases absolvēšanas brīvprātīgi dienestā devušies arī 5 SVĢ absolventi. Lasīt vairāk →

UZŅEMŠANAS REZULTĀTI VIDUSSKOLAS POSMĀ 2023./2024.M.G.

Siguldas Valsts ģimnāzijas vispārējās vidējās izglītības posma UZŅEMŠANAS REZULTĀTI 2023./2024.M.G. ŠEIT 30.08.2023.plkst. 18.00 VECĀKU pirmā tikšanās ar klases audzinātāju, klātienē. Vēršam uzmanību, ka  7. ,8.,9., 10. klašu skolēniem tika ieviests vienots skolas apģērbs. Vienotā skolas apģērba katalogs pieejams šeit.  PASŪTĪJUMU VEIKŠANAS pēdējā diena 2023./2024. Lasīt vairāk →

Dalība konferencē (sa)LIDOJUMS!

                                       Dalība konferencē (sa)LIDOJUMS!
Lai atskatītos uz VISC īstenotā ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030)
laikā paveikto Siguldas Valsts ģimnāzijas projekta 8.3.1.1/16/I/002, pilotprojekta “1:1 modeļa
ieviešana” darba grupa Inese Zlaugotne, Iveta Celmiņa, Solveiga Akmentiņa un Siguldas
pilsētas kolēģi piedalījās Skola2030 konferencē “(sa)LIDOJUMS. Lasīt vairāk →

Noslēgums “1:1 modeļa” pilotprojektam

20. jūnijā Siguldas Valsts ģimnāzijas un Siguldas pilsētas vidusskolas skolotājas kopā ar projekta mentoriem pulcējās, lai noslēgtu 1:1 modeļa projektu kopīgā kino pēcpusdienā. 

1:1 modeļa (1 bērns – 1 viedierīce) pilotprojektā 8 skolotājas 2022./2023. mācību gadā laikā izmēģināja dažādas pieejas, kā strādāt, kad katram skolēnam stundā ir pieejams savs Chromebook, un guva atbildi uz jautājumiem – kādas iespējas un kādus izaicinājumus tas ietver? Lasīt vairāk →

Gatavojam ēst literatūrā

Gatavojam ēst literatūrā
Kad jūs pēdējo reizi esat bijuši izsalkuši? Pirms pusdienu starpbrīža? Vai ēdiens pusdienās bija garšīgs un sātīgs? Kā nu kuram, vai ne? Mācību gada noslēgumā  8.b klase literatūrā iepazinās ar Anšlava Eglīša noveli “Izsalkuša zēna pavārgrāmata”. Stāsts ir par kādu izlutinātu zēnu Arno, kas pieradis knakstīties ar ēdienu un kam nekas negaršo. Lasīt vairāk →

Pievienojies SVĢ komandai!

SIGULDAS VALSTS ĢIMNĀZIJA piedāvā darbu

Darbs angļu valodas skolotājam/-ai

Siguldas novada pašvaldība (Reģ. nr. 90000048152) aicina darbā no 2023./2024.m.g. angļu valodas skolotāju Siguldas Valsts ģimnāzijā pamatskolas un vidusskolas klasēs, kopā 9 kontaktstundas pamatskolā un 24 kontaktstundas vidusskolā.
Prasības:

izglītība atbilstoši noteikumiem „Par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” (var būt arī students); labas komunikācijas prasmes ar bērniem, vecākiem un kolēģiem; iniciatīva un patstāvība, pildot darba pienākumus;

Iestāde piedāvā:

mūsdienīgu darba vidi un sadarbību ar motivētiem skolēniem; sociālās garantijas, veselības apdrošināšanas polisi, iespēju pretendēt uz dienesta dzīvokli; iespēju profesionāli pilnveidoties un augt mērķtiecīgā un pozitīvā kolektīvā; atalgojumu 1400 eiro pirms nodokļu nomaksas (par pilnu slodzi). Lasīt vairāk →

Valsts konkurss matemātikā “Profesora Cipariņa klubs”

Valsts konkurss matemātikā “Profesora Cipariņa klubs”

“Profesora Cipariņa klubs” ir matemātikas konkurss skolēniem, līdz 9. klasei
ieskaitot. Mācību gada laikā notiek 5.kārtas, katrā kārtā skolēniem līdz 7.klasei
jāatrisina 5 uzdevumi, bet 8.-9. klašu skolēniem 7.uzdevumi. Laureāti tiek noteikti
gan katrā kārtā atsevišķi, gan kopvērtējumā pēc visās kārtās iegūto punktu
kopsummas. Lasīt vairāk →

7.-9. klašu IESTĀJPĀRBAUDĪJUMA rezultāti 2023

7.-9. KLASĒS 2023. GADĀ UZŅEMTI ŠĀDI SKOLĒNI, SARAKSTS PIEEJAMS ŠEIT Vēršam uzmanību, ka  7. ,8.,9., 10. klašu skolēniem tika ieviests vienots skolas apģērbs. Vienotā skolas apģērba katalogs pieejams šeit.  PASŪTĪJUMU VEIKŠANAS pēdējā diena 2023./2024. m.g. ir 07.07.2023.

14.06.2023. plkst. 16.30 – 19.00 SVĢ ēdnīcā notiks vienotā skolas apģērba tirgus, būs iespēja tikties ar firmas pārstāvjiem, nopikt noliktavā esošos apģērbus un veikt pasūtījumus. Lasīt vairāk →

Nodarbība vecākiem pārcelta uz septembri.

Nodarbība vecākiem pārcelta uz septembri.

Aicinām vecākus izmantot iespēju un apmeklēt Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas psiholoģes Elīnas Brilas nodarbību vecākiem:

“Pasargāt pusaudzi no atkarību izraisošām vielām un procesiem. VAI un KĀ tas iespējams?”

 29.maijā, plkst. 18.15 Siguldas Valsts ģimnāzijas Lielajā zālē

Šī ir iespēja vecākiem:

izprast atkarības veidošanās cēloņus noskaidrot, ko vecāks var darīt pirms atkarība ir izveidojusies kā runāt ar bērniem ģimenē par atkarībām kā atpazīt atkarību bērnam ko vecāks var darīt situācijās, ja saskaras ar šo problēmu. Lasīt vairāk →