Author
Arnita Čoiča

Zinību dienas svētki Siguldas Valsts ģimnāzijā

Siguldas Valsts ģimnāzijas Zinību dienas svētki tika rīkoti mazliet netradicionāli. Epidemioloģisko nosacījumu dēļ atsevišķi pulcējās 7. – 9. klašu skolēni un 10. – 12. klašu skolēni.
Šogad bija īpaši svētki, jo pilnībā pabeigta skolas būvēšana, renovēšana un labiekārtošana. Siguldas Valsts ģimnāzijā skolēni turpmāk mācīsies savstarpēji savienotos divos korpusos  – Kvantu un Trohaja korpusā.
Lasīt vairāk →

Siguldas Valsts ģimnāzija īsteno epidemioloģiskās drošības pasākumus

Siguldas Valsts ģimnāzijas vadība, sadarbojoties ar Siguldas novada pašvaldību un tās izglītības iestādēm, ir izveidojusi iekšējos noteikumus, kuru  mērķis ir iestādes darbības ietvaros nodrošināt epidemioloģiskās drošības un pretepidēmijas pasākumus personu veselības aizsardzībai no SARS-CoV-2 koronavīrusa izraisītās COVID-19 slimības. Ar noteikumiem var iepazīties ŠEIT Lasīt vairāk →

Svinīgi izdoti dokumenti 9. klasēm

2020.gada 13. jūnijā apliecību par vispārējo pamatizglītību saņēma 71 Siguldas Valsts ģimnāzijas 9. klašu absolvents. Ņemot vērā vispārējo situāciju un valstī noteiktos piesardzības pasākumus, šogad dokumentu izdošanā piedalījās tikai 9. klašu skolēni un viņu skolotāji. Katra klase dokumentus saņēma un tika sveikta individuāli, īpašā, viņiem veltītā, svinīgā mācību stundā, kurā vēlreiz tika aicināti iesēsties pamatskolēna skolā. Lasīt vairāk →

Skolā realizē “Pumpurs” projekta aktivitātes

Siguldas Valsts ģimnāzija kopš  2020. gada 6.janvāri realizē Eiropas Savienības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” atbalsta pasākumus. Tiek piedāvāts konsultāciju atbalsts jauniešiem mācību priekšmetā , transporta izmaksu segšana, dienesta viesnīcas un ēdināšanas izdevumu segšana projekta mērķa grupas jauniešiem. Lasīt vairāk →

Suminām SVĢ vērtību vēstnešus

Beidzoties mācību gadam, jau par tradīciju kļuvusi Siguldas Valsts ģimnāzijas vērtību vēstnešu sumināšana. Skolēnu un skolotāju balsojumā noskaidroti tie skolēni, kas pierādījuši sevi kā vienas no skolas vērtībām popularizētāji ikdienas mācību procesā skolā un ārpus tās.

Sveicam un lepojamies!

Vērtības SADARBĪBA vēstneši  –  Alēna Erele 12.c ; Oto Laiva 12.b

Vērtības RADOŠUMS vēstneši –  Rūta Alise Skuja 12.d; Paula Luīze Biteniece 12.a

Vērtības INTELIĢENCE vēstneši – Paula Malnača 10.a; Tomass Ozoliņš 11.a

Vērtības IZCILĪBA vēstneši – Beāte Marta Circene 12.a; Agnese Zaperecka 10.b
Vērtības ATBILDĪBA vēstneši – Beāte Beatrise Pētersone 7.c; Marta Veismane 8.a
Lasīt vairāk →

Mācību gada noslēguma svētki!

2019./2020. mācību gads Siguldas Valsts ģimnāzijas vēsturē bijis notikumiem bagāts. Veiksmīgi, jaunām zināšanām un prasmēm bagāti ritējis mācību process jaunajā Kvantu korpusā. Skolēni un skolotāji rūpīgi gatavojušies olimpiādēm novada un valsts līmenī, sekmīgi startējuši zinātniski pētniecisko darbu konferencēs, apliecinot savas zināšanas un prasmes augstā līmenī. Lasīt vairāk →

9. c klase radoši sveic savus skolotājus

Noslēdzoties 2019./2020. m.g., mēs, 9.c klase, vēlējāmies apsveikt skolotājus, kuri mūs ir skolojuši gan šajā mācību gadā, gan jau kopš 7. klases.

Ņemot vērā esošos apstākļiem, nolēmām apsveikumu veidot netradicionālā, digitālā veidā, proti, video formātā. Šajā projektā tika iesaistīti visi klasesbiedri, kuri mājas apstākļos nofilmēja katrs savu video fragmentu, apsveicot un pateicoties skolotājām par viņu ieguldīto darbu mūsu izaugsmē un attīstībā trīs gadu garumā.  Lasīt vairāk →