9. klašu Pēdējā zvana svētki

SVĢ 9. KLAŠU PĒDĒJĀ ZVANA SVĒTKI
9. klašu skolēni uzsauc: “Plaukstas lieluma pavasaris!” Tieši tik pozitīvi, enerģiski un skanīgi 19. maijā izskanēja 9. klašu Pēdējā zvana svētki.
8. klašu skolēni bija sarūpējuši muzikālus priekšnesumus, uzmundrinošus vārdus un saldus sveicienus 9. klasēm. Neparasts pārsteigums bija mākslīgā intelekta ierunāts 9. klašu skolēnu raksturojums, kas atgādināja par pamatskolas gados piedzīvoto.
Sirsnīgi un humoristiski savas klases uzmundrināja 9. klašu audzinātājas, sarūpējot apdziedāšanas dziesmas saviem audzināmajiem. Paldies, Agita Ozoliņa, Inta Kursīte, Indra Upīte – Dambīte, Lāse Vilka!
Veiksmi eksāmenos un uz tikšanos vidusskolas posmā!
Paldies 8. klasēm un viņu audzinātājām par svētku noskaņu un pasākuma organizēšanu!