Author
Arnita Čoiča

31.08.2021. SVĢ skolēnu testēšana pirms 2021./2022.m.g.

Katras klases audzinātājs sazināsies ar skolēniem/vecākiem, jo,lai sāktu klātienes mācības 2021./2022.m.g. 7. – 12. klasēs, skolēniem, kuri klases audzinātājam un skolas medicīnas māsai līdz 26.08.2021. nevar uzrādīt sadarbspējīgu vai pārslimošanas Covid 19 sertifikātu, 2021. gada 31. augustā klašu grupai norādītajā laikā ierodas skolā pie skolas medicīnas māsas un nodod PĶR siekalu testu Covid 19 noteikšanai. Lasīt vairāk →

Svinīgi izdoti dokumenti 9. klasēm

Š.g. 11. jūnijā Siguldas Valsts ģimnāzijas iekšpagalmā notika svinīga dokumentu izdošana 9. klašu skolēniem. Tā bija priecīga satikšanās katrai klasei, klases audzinātājai un skolotājiem. Dokumentus par pamatizglītības ieguvi saņēma 91 9. klases skolēns.
Paldies vecākiem par uzticēšanos Siguldas Valsts ģimnāzijai!
Paldies skolotājiem par mērķtiecīgo darbu!
Lasīt vairāk →

Siguldas Valsts ģimnāzijas aktivitāšu diena

Š. g. 28. maijā 7.-11. klašu skolēniem notika aktivitāšu diena, kuras laikā katra klase kopā ar audzinātāju vienojās dažādās aktivitātēs, lai kopā gūtu prieku, attīstītu radošumu, veicinātu katra skolēna personības pašizaugsmi. vairākas klases devās inividuālās sporta aktivitātēs, gatavoja mācību gada beigu svētku cienastu, devās attālinātās ekskursijās. Lasīt vairāk →

Karjeras dienas SVĢ

26. un 27. maijā 7.-11. klašu skolēniem bija unikāla iespēja piedalīties dažādās karjeras dienas aktivitātēs, izzinot karjeras iespējas caur dažādiem mācību priekšmetiem.

Metodiskie centri plānoja un organizēja karjeras dienas katrai klašu grupai, īpaši izceļot dažādas karjeras iespējas Siguldas novadā, piesaistot Siguldas Valsts ģimnāzijas absolventus – dažādu jomu profesionāļus. Lasīt vairāk →

Vērtību izglītība 7.-11. klasēm

24. un 25. maijā Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēni kopā ar audzinātājām aktīvi stradāja, lai izzinātu, pārskatītu un izprastu savas, klases, kurās mācās, un skolas vērtības. Aktualizētu, kuras no vērtībām bijušas īpaši nozīmīgas . Šo vērtībām veltīto dienu mērķis bija  veicināt ikviena skolēna vērtību un tikumu veidošanos un attīstību, personības izaugsmi mācību un audzināšanas procesā, harmoniski iekļaujoties skolas kopīgā mērķa sasniegšanā. Lasīt vairāk →

21. maijā skolēni aktīvi piedalījās “Olimpiskajā dienā 2021”

Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēni, atbalstot Latvijas Olipiskās komitejas iniciatīvu “Olimpiskā diena 2021” š.g. 21. maiju veltīja sportiskām aktivitātēm. 

7. – 11. klašu skolēni piedalījās rīta vingrošanās, kas vienlaicīgi notika visā Latvijā. Veica individuālus sporta uzdevumus,reģistrējot savus rezultātus lietotnē “Strava”. Visi skolēni, kas aktīvi piedalījās Olimpiskās dienas kustības izaicinājumā un reģistrēja savu rezultātu, mācību dienas laikā kopā veica 3992,38 km, kas ir daļa no ceļa, ko mūsu valsts olimpieši mēros uz Olimpiskajām spēlēm Tokijā. Lasīt vairāk →