7. e vēstures stundā pēta pili

7. e vēstures stundā pēta pili
         Zaļajā ceturtdienā, 7.e klasei vēstures stundas notika tieši vēsturisko notikumu vietā- tika pētīta viduslaiku pils, izmantojot Siguldas viduslaiku pilsdrupu piemēru. Skolēniem bija pils plānā jāatrod celtniecības objekti, kuri joprojām saglabājušies un jāuzzīmē domu karte, atbildot uz jautājumu: Kāpēc daži viduslaiku pils objekti ir saglabājušies, bet daži- gājuši bojā? Tas bija arī audzināšanas pasākums, jo skolēni strādāja grupās, mācījās sadarboties un kopīgi pildīt uzdevumus. Šīs vēstures stundas noritēja sadarbojoties vēstures skolotājai un klases audzinātājai.
Informāciju sagatavoja vēstures skolotāja I.Berga un kl.audzinātāja M. Židaua.