Skolotājas aktīvi dalās savā pieredzē

2022./2023. gadā 4 Siguldas Valsts ģimnāzijas un 4 Siguldas pilsētas vidusskolas skolotājas piedalās 1:1 modeļa pilotprojektā (1 skolēns – 1 ierīce), lai izmēģinu mācību procesa organizēšanu ikdienas darbā izmantojot tehnoloģijas. Projekta laikā gūtā pieredze tiks apkopota metodiskajos materiālos un video, kas sniegs ieskatu praktiskā stundas norisē. Aprīļa vidū savās stundās filmēšanas komandu aicināja svešvalodu skolotāja Solveiga Akmentiņa un latviešu valodas un literatūras skolotāja Iveta Celmiņa, lai demonstrētu, kā noris ikdienas darbs 7.klasē, izmantojot Chromebook.