Skolas darbs izglītības un zinātnes nozarē strādājošo darbinieku streika laikā

Informējam, ka no 24.aprīļa līdz 26.aprīlim tiek plānots izglītības un zinātnes nozarē strādājošo darbinieku streiks.

Streikā piedalīsies arī daļa Siguldas Valsts ģimnāzijā (turpmāk – iestādē) strādājošo pedagogu, tāpēc no š. g. 24. aprīļa līdz 26.aprīlim iestādē tiek noteikta šāda darba kārtība:

1) mācību procesu Siguldas Valsts ģimnāzijā organizē gan klātienes, gan attālināto mācību formā;

2) informāciju par mācību procesa norisi nodrošina stundu sarakstā (SVG mājaslapā) un skolvadības sistēmā E klase;

3) izglītojamajiem, kuriem konkrētajā mācību dienā ir 4 un vairāk mācību stundas, mācību process notiek klātienē Siguldas Valsts ģimnāzijā;

4) izglītojamajiem, kuriem mācību dienā ir 1-3 stundas un stundu sarakstā norādītas attālinātas mācības, mācības notiek attālināti;

5) izglītojamie seko ierakstiem un norādēm E klases dienasgrāmatā (tiešsaistes stunda, patstāvīgā darba stunda vai atbalsta stunda) un veic dotos uzdevumus saskaņā ar priekšmeta pedagoga norādēm;

6) pedagogi līdz 21.aprīļa plkst.17.00 plāno mācību darbu streika periodā un veic ierakstus E klases dienasgrāmatā; pedagogs, lietojot apzīmējumu “AM”, norāda attālināto mācību ietvaros plānotās stundas un uzdevumus;

7) mācību priekšmeta pedagogs veic izglītojamo dalības uzskaiti attālinātajās mācībās, nosakot veicamo darbu iesniegšanas veidus, termiņus un vērtēšanas kritērijus;

8) izglītojamajiem, kuriem mācības notiek attālināti, netiek nodrošināti ēdināšanas pakalpojumi;

9) iestādes darba laiks no plkst. 07.30 līdz 19.00;

10) lūdzam pamatskolas skolēnu vecākus aplikācijā “Paēd!s” “iesaldēt” pusdienu pieteikumu, ja skolēns tajā dienā mācās attālināti.

Aktuālais stundu saraksts streika laikā ŠEIT

Ļoti lūdzam sekot līdzi stundu saraksta izmaiņām, nepieciešamības gadījumā sazināties un informēt savu audzinātāju.

Pateicamies par sapratni!