7.-9. klašu IESTĀJPĀRBAUDĪJUMA rezultāti 2023

7.-9. KLASĒS 2023. GADĀ UZŅEMTI ŠĀDI SKOLĒNI, SARAKSTS PIEEJAMS ŠEIT

Vēršam uzmanību, ka  7. ,8.,9., 10. klašu skolēniem tika ieviests vienots skolas apģērbs. Vienotā skolas apģērba katalogs pieejams šeit. 

PASŪTĪJUMU VEIKŠANAS pēdējā diena 2023./2024. m.g. ir 07.07.2023.

14.06.2023. plkst. 16.30 – 19.00 SVĢ ēdnīcā notiks vienotā skolas apģērba tirgus, būs iespēja tikties ar firmas pārstāvjiem, nopikt noliktavā esošos apģērbus un veikt pasūtījumus. Pasūtījumu var veikt arī pievienotajās veidnēs: 

ZĒNU apģērbu pasūtījuma veidne

MEITEŅU apģērbu pasūtījuma veidne

Video pamācība žaketes izmēra noteikšanai