Valsts konkurss matemātikā “Profesora Cipariņa klubs”

Valsts konkurss matemātikā “Profesora Cipariņa klubs”

“Profesora Cipariņa klubs” ir matemātikas konkurss skolēniem, līdz 9. klasei
ieskaitot. Mācību gada laikā notiek 5.kārtas, katrā kārtā skolēniem līdz 7.klasei
jāatrisina 5 uzdevumi, bet 8.-9. klašu skolēniem 7.uzdevumi. Laureāti tiek noteikti
gan katrā kārtā atsevišķi, gan kopvērtējumā pēc visās kārtās iegūto punktu
kopsummas.
3.jūnijā Latvijas Universitātes Zinātņu mājā notika konkursa laureātu apbalvošana.
Lepojamies ar 7.b klases skolēna Gustava Gailiša panākumiem – kopvērtējumā
iegūto 3.vietu!

Informāciju sagatavoja:
7.b klases matemātikas skolotāja
Daiga Jēkabsone