Noslēgums “1:1 modeļa” pilotprojektam

20. jūnijā Siguldas Valsts ģimnāzijas un Siguldas pilsētas vidusskolas skolotājas kopā ar projekta mentoriem pulcējās, lai noslēgtu 1:1 modeļa projektu kopīgā kino pēcpusdienā. 

1:1 modeļa (1 bērns – 1 viedierīce) pilotprojektā 8 skolotājas 2022./2023. mācību gadā laikā izmēģināja dažādas pieejas, kā strādāt, kad katram skolēnam stundā ir pieejams savs Chromebook, un guva atbildi uz jautājumiem – kādas iespējas un kādus izaicinājumus tas ietver? Skolotāju pieredze tika apkopota metodiskajos materiālos un video piemēros, kuros redzama dažādu priekšmetu stundu norise 1:1 modelī. 

 

 

 

Lai nosvinētu padarīto, projekta dalībnieki tikās Siguldas Valsts ģimnāzijā uz kopīgu kino pēcpusdienu, lai noskatītos visu kolēģu video piemērus, saskandinātu par iegūo pieredzi un uzsauktu tostu par turpmāku sadarbību un draudzību Siguldas skolotāju starpā!