Dalība konferencē (sa)LIDOJUMS!

                                       Dalība konferencē (sa)LIDOJUMS!
Lai atskatītos uz VISC īstenotā ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030)
laikā paveikto Siguldas Valsts ģimnāzijas projekta 8.3.1.1/16/I/002, pilotprojekta “1:1 modeļa
ieviešana” darba grupa Inese Zlaugotne, Iveta Celmiņa, Solveiga Akmentiņa un Siguldas
pilsētas kolēģi piedalījās Skola2030 konferencē “(sa)LIDOJUMS.
Piedalījās Atskata sarunās un diskusijās par paveikto, kas ir izdevies un ko vajadzēja darīt
citādāk, kādi ir bijuši lielākie izaicinājumi.
Konferences uzrunu sesijā tika demonstrēts projektā radītais video Skola katram bērnam.
Kā arī Uzrunas lielajā zālē:
“Kāpēc kosmoss?” Inese Saldābola, Skola2030 vadītāja;
“Šāds izskatās tas mūsu kosmoss.” Dace Namsone, Skola2030 mācību satura izstrādes vadītāja
(2016–2018) un LU SIIC vadītāja;
“Mūsu kosmoss skaitļos.” Velga Kakse, Skola2030 vadītāja (2016–2020);
“Re, kā – var gan!” Pāvels Pestovs, Skola2030 vecākais eksperts / Rīgas 72. vidusskolas
direktors, Lolita Stašāne, AS Swedbank komunikācijas un ilgtspējas pārvaldes vadītāja;
“To var izdarīt!” Zane Oliņa, Skola2030 mācību satura ieviešanas vadītāja (2016–2022).
Paldies projekta komandai par Sveicienu konferences dalībniekiem!