UZŅEMŠANAS REZULTĀTI VIDUSSKOLAS POSMĀ 2023./2024.M.G.

Siguldas Valsts ģimnāzijas vispārējās vidējās izglītības posma UZŅEMŠANAS REZULTĀTI 2023./2024.M.G. ŠEIT

30.08.2023.plkst. 18.00 VECĀKU pirmā tikšanās ar klases audzinātāju, klātienē.

Vēršam uzmanību, ka  7. ,8.,9., 10. klašu skolēniem tika ieviests vienots skolas apģērbs. Vienotā skolas apģērba katalogs pieejams šeit. 

PASŪTĪJUMU VEIKŠANAS pēdējā diena 2023./2024. m.g. ir 07.07.2023.

29.06.2023. plkst. 16.30 – 19.00 SVĢ ēdnīcā notiks vienotā skolas apģērba tirgus, būs iespēja tikties ar firmas pārstāvjiem, nopikt noliktavā esošos apģērbus un veikt pasūtījumus. Pasūtījumu var veikt arī pievienotajās veidnēs: 

ZĒNU apģērbu pasūtījuma veidne

MEITEŅU apģērbu pasūtījuma veidne