Valsts aizsardzības dienestam brīvprātīgi piesacījušies arī SVĢ 12. klases absolventi.

Valsts aizsardzības dienestam brīvprātīgi piesacījušies arī SVĢ 12. klases absolventi. 

Valsts aizsardzības dienests sniedz iespēju pilsoņiem iegūt zināšanas un sapratni par valsts aizsardzību, uzlabot individuālās rīcībspējas, kā arī piedalīties valsts aizsardzības stiprināšanā. Lepojamies, ka pēc 12. klases absolvēšanas brīvprātīgi dienestā devušies arī 5 SVĢ absolventi. Te neliela intervija, kas tapusi laikā, kad jaunieši atrodas aktīvā dienestā/

1.  Kāpēc pieteicies dienestā? 2. Kādas ir pirmās emocijas ?
Dāvis Dalders:
1. Pieteikties valsts aizsardzības dienestā nolēmu pats uzreiz pēc vidusskolas absolvēšanas, kamēr
fiziska sagatavotība vēl ir laba.
2. Viss ir pozitīvi, man patīk, arī tad, ja ir garākas darbadienas. Vienīgi fiziskais ir vairāk. Kas man
pietrūkst? Redzēt skaistu saulrietu, te tādu grūti redzēt . Es sagaidīju, ka netiksim ārā pirmos
divarpus mēnešus. Priecājos, ka nedēļas nogalēs tiksim mājās.
Aksels Vītums:
1. Es arī nolēmu pieteikties VAD uzreiz, lai pēc šī posma varētu stāties augstskolā. Tagad ,
piesakoties brīvprātīgi ir visādi bonusi 600 eiro nevis 300 eiro, iespēja iegūt budžeta vietu
atsevišķās augstskolās, kā arī es vēlējos dienēt tieši Ādažu bāzē.
2. Pirmās emocijas – ļoti patīk. Domāju būs bargāk. Varu ieteikt visiem pieteikties VAD uzreiz pēc
vidusskolas, jo šī 11 mēnešu pieredze, ko iegūsim Ādažos, noderēs visu mūsu turpmāko dzīvi.
Man ļoti iepriecināja, ka brīvdienās laidis uz mājām. Līdz šim pietrūkst satikt cilvēkus “ārpus
sētas”, savējos. Mēs jau jokojamies, ja kāds izbrauc ārpus bāzes, vaicājam- kāds gaiss ārpus sētas
?
Fēlikss Liepa:
1. Arī pieteicos uzreiz pēc vidusskolas, lai uzreiz izietu VAD 11 mēnešus . Galvenais dzinulis man
bija Ukrainā sāktais karš. Es vēlos būt gatavs būt krīzēm, vēlos aizsargāt mūsu Latviju, zināt, kas
un kā jādara.
2. Tikai pozitīvas emocijas. Vēlāk gan jau būs grūtāk, bet ir jāiet visam cauri un tikai uz priekšu.
Nodaļā biedri ir lieliski. Mums ir liela vienotība. Viens otru atbalstam.
Linards Anspoks:
1. Par militāro dienestu jau domāju sen. Biju tāpāt nolēmis stāties dienestā. Šī ir laba iespēja
izmēģināt militāro jomu.
2. Ļoti draudzīgs kolektīvs. Katrs gan esam savādāks, bet atmosfēra kopumā ir ļoti pozitīva. Tas ir
tas, ko es gaidīju.
Oskars Naglis:
1. Iepriekš nebiju domājis par militāro karjeru. Tā kā pieņēma likumu par VAD, sapratu, ka
vidusskola absolvēta un varu doties VAD uzreiz pēc vidusskolas. VAD ir iespēja man pārdomāt,
ko tieši tālāk dzīvē vēlos darīt.
2. Sākumā domāju, būs kā filmās, bet šeit ir ļoti forši. Man ļoti patīk atmosfēra. Mani Artilērijas
diviziona kolēģi ir lieliski.

    F. Liepa – 1. Kājnieku bataljons

 

 

 

 

L. Anspoks, D. Dalders – 2. Mehanizētais kājnieku bataljons

 

 

 

 

  A. Vītums , O. Naglis – Artilērijas divizions

Vēlam izturību un veiksmi dienestā! 

Interviju sagatavoja Eva Rešņa , SzS MKBde štāba Komunikācijas daļas Sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto: dižkareivis Roberts Raivo Putnis