Barikāžu laika atceres pasākumi

Barikāžu laiks ir vēsturisks apzīmējums 1990. gada 4. maijā atjaunotās Latvijas Republikas aizsardzības pasākumiem, kas tika organizēti Rīgā un citās Latvijas pilsētās no 1991. gada 13. līdz 27. janvārim. Barikādes ir viens nozīmīgākajiem Atmodas laika notikumiem, kas Latvijas vēsturē izceļas ar latviešu tautas saliedētību.

Pēc Latvijas tautas frontes aicinājuma 1991.gada 13. janvārī dienas laikā ap nozīmīgākajām valsts un sabiedriskajām ēkām izveidoja barikādes: ieejas tajās bloķēja smagā tehnika, no visiem pieejamajiem materiāliem izveidoja aizsargjoslas. Tūkstošiem neapbruņotu cilvēku dienu un nakti stāvēja sardzē, gatavi ziedot dzīvību  par Latvijas neatkarību. Tā kā bija ziema un laiks bija auksts, tad tika kurināti ugunskuri, pie kuriem sildījās dienu un nakti barikāžu aizstāvji. OMON vairākkārt uzbruka barikāžu aizstāvjiem un dažādiem objektiem, bet nozīmīgākais bija uzbrukums Iekšlietu ministrijai.

Lai labāk izprastu barikāžu laiku un tā nozīmi Latvijas vēsturē, 13. janvārī tika iedegti divi barikāžu piemiņas ugunskuri ap kuriem pulcējās ģimnāzijas 7. klases un audzinātājas. Atmiņās dalījās barikāžu dalībnieki – skolotāja Daina Bērziņa un skolas darbinieks Inesis Deksnis. Lielajā katlā tika vārīta zāļu tēja un skolēni kopā ar audzinātājām bija padomājuši par sviestmaizēm, līdzīgi kā barikāžu aizstāvjiem tās nesa Rīgas iedzīvotāji. Atmiņu stāstījumos ieklausījās 7 a klase ( audzinātāja Kristīne Apine), 7 b klase ( audzinātāja Vēsma Luža), 7 c klase ( audzinātāja Inta Kursīte) un 7 d klase ( audzinātāja Laila Zinberga). Pēc pasākuma vēl skolēni neizklīda, bet kavējās pārdomās un sildījās pie ugunskuriem.

Pateicamies 7. klašu audzinātājām par atbalstu un aktīvu darbošanos! Īpaša pateicība Lailai un Mārim Zinbergiem par ugunskura vietu sagatavošanu.

Informāciju sagatavoja Sabiedrisko zinātņu MC vadītāja A.Ūdre

 

2 thoughts on “Barikāžu laika atceres pasākumi

  1. Atbalsojums: login failed tinder

Comments are closed.