Iespējas mācīties ASV skolās

10.februārī  9.-11. klašu audzināšanas stundās skolēniem bija iespēja iepazīties ar projektu “High school in USA”, par kuru pastāstīja mūsu skolas 2014.gada absolvente Silvija Ozola. Viņa patlaban ir šī projekta pārstāve Latvijā un veic projekta koordinēšanu. “High school in USA”piedāvā iespēju skolēniem uz vienu mācību gadu doties uz kādu no ASV skolām un turpināt mācības. Projekta ieguvumi ir citu kultūru iepazīšana un  iespēja iepazīstināt ar savas valsts kultūru. Skolēni projekta laikā dzīvo ģimenēs, iegūst draugus un nostiprina angļu valodas zināšanas.

Silvija uzsvēra, ka pretendentiem ir jāzina angļu valoda, jābūt komunikabliem un azartiskiem, lai uzdrošinātos izmēģināt kaut ko jaunu. Projekta pārstāvji nodrošina skolēnus ar visu nepieciešamo informāciju, palīdz konfliktu gadījumos un atbalsta. Vienīgā problēma, kas varētu kavēt skolēnus iesaistīties projektā, ir finanses, jo mācības un uzturēšanās ASV nav bez maksas. Tomēr interese skolēnu vidū bija radusies, vairāki paņēma pieteikuma anketas un solījās padomāt par šo iespēju.

Informāciju sagatavoja 11.b.klases audzinātāja I.Berga

2 thoughts on “Iespējas mācīties ASV skolās

  1. Atbalsojums: tinder italia

Comments are closed.